13.8.19

Úvaha o sklonku dne a trocha Khem...V pradávných dobách začínal nový den západem Slunce. Právě tento okamžik byl pro staré astrology, alespoň ty egyptské, podstatným, neb planety, které vycházely, vládly celému dni. Bylo to logické, protože právě tyto planety bylo možno vidět. Dnes to máme jinak, také již hodně dlouho, na sklonku dne spíše se loučíme se dnem a vítáme noc, přemýšlíme, uvažujeme a rekapitulujeme.

Pokud by člověk chtěl dělat divinaci, bylo by vhodné udělat ji k večeru, chceme-li se napojit na něco původního. Anebo být starým modernistou a začínat den ránem. Ať tak či onak, je dobré na chvíli se zastavit a popřemýšlet, jaký může být den, který přichází, jaký potenciál je v něm obsažen.

Jsem sova, takže myšlenka, že po sprše něco nového začíná, je pro mně velmi přívětivá. Je to okamžik, kdy přemýšlím nad inspirací,  rozhoduji se, co podniknu. Naproti tomu jógu cvičím ráda ráno, protáhnu se po spánku a oslavím tak, že Slunce Ra nebylo v zásvětí zničeno, že jeho bárka s dalšími bytostmi přežila střet s Apopem opětovně se ctí. Věděli jste, že po boku Ra bojuje i Sutech? Ano, ten zlý, který zavraždil vlastního bratra Usira. Oprášení jeho kultu i v dnešní době tedy není až tak úplně od věci. Jasně, byly tam nějaké půtky s Horem, ale díky šikovnosti Eseth dlouze nerovný boj Hor  nakonec ustál. Jistě, jde o dítě Eseth, která nic neponechávala náhodě a zajistila, že nejenom byl zplozen, ač oživení mrtvého těla Usira včetně doplnění nahrážky za penis nebylo jednoduché, ani další uchování Hora na živu. Mít Eseth v péči Achilla, nic jako Achillova pata by neexistovalo. Jistě, každý plán má slabé místo, ale bohyně neznalá msty konala vždy v souvislosti s řádem, takže slabé místo nebylo objeveno.

Třeba o lidech, kteří postavili Stonehenge, nevíme, proč tak učinili. Přitom, co se týče stáří, je srovnatelný s pyramidami. Jsou zde pouze novější pověsti ohledně Ďábla či Merlina, ten byl za syna ďábla považován. Mám pro Merlina slabost, nicméně Stonehenge je starší, než předpoklad doby, ve které mohl žít Artuš. Podstatné pro dnešní dobu je, že se jedná o nesmírně inspirativní místo.

Je večer, začíná potenciál pro další den, který je potřeba využít. Možná postačí si alespoň něco přát a ono podvědomí udělá své. Z Eseth můžeme si vzít vytrvalost jít za svým, či požádat ji o ochranu.
V takovém případě se vyvarujte myšlenek na mstu či něco škaredého pro druhého člověka. Nebude to fungovat. Merlinem může být každý z nás. Možná nejde ani o jméno, jako spíše o titul čaroděje.


Žádné komentáře: