27.2.18

5 Disků Soužení


Merkur v Býku, anebo věčné napětí mezi titány otevřelo bránu do chaosu. Mnozí hledají analogii chaosu v tarotu, tak je to zde. Systém se zhroutil a disky se přestaly točit. Je to špatně, neb disky jsou kola částeček hmoty, které ve věčném pohybu udržují rovnováhu. Tak zde rovnováha není, je to takové zborcené na hmotě. Živly nefungují, jak by měly. Jen pád do Abyssu situaci zlepší, jenomže k němu je potřeba velkou odvahu.

Není děsivé to, co proměňuje se, ale nehybnost, kdy není možné se jakkoli pohnout. V jiných sadách můžeme najít zasypání balvany. 

Všechny živly zastoupené v symbolice pouze manifestují, kterak nic nefunguje. A ponuré myšlenky staly se konečně realitou. Ať člověk vezme situaci z kteréhokoli konce, přijde mu bezvýchodisková. 

Esoterický význam karty spočívá v tom, že člověk je konfrontován s realitou, postavený před hotovou věc a musí něco udělat. Pozitivní je, že konečně člověk vidí situaci takovou, jaké je. Jeho činnost směřuje k nečinnosti, která snad mohla by se zastavit v okamžiku představujícím celou věčnost, neb člověk umí sám své trápení si prodlužovat. 

Někdy v tomto stavu je člověk chycen do pasti přítomnosti, skrze špatné minulé zkušenosti, když obává se o budoucnost. V danou chvíli nepomůže nic jiného, nežli rozhýbat ony disky a tvrdou práci z této pasti - jámy na hmotě se dostat. To je poselství Geburah pro hmotnou sféru.  Jen tak se situace změní...

Žádné komentáře: