18.12.17

B U D O U C N O S T


Leckdo říká, že budoucnost je ve tmě, zamlžena... já ale to vidím jinak...

budoucnost je ve světle, tak silném, že ji vidíme, jen neumíme uchopit

viděné smysly... rozeznat pro záplavu světla rozprostírajícího se všude

její obrysy... umíme poznat jen část, tu co je vidět... a nejhorší je, když

místo pozorování a počkání si, až světlo umenší se, nahradíme to nevi-


děné vlastní fantazii...


Budoucnost je hra na najdeš mně
naslouchání šepotu vnitřního hlasu
odrážejícího realitu tam za zrcadlem
poznávání šelestu pírek v křídlách
opeřených draků šupinami...


Budoucnost je to, co samo tiše
nakráčí již nečekané, neb
člověk neodvážil se doufat 
a přece...

     
Žádné komentáře: