14.8.16

Rak alegorie


Rak je o zkoušce, kterou člověk musí projít, by z hlubiny se dostal na světlo tak, jak má a v příslušnou dobu. Také si člověk má být dobře vědom jisté zranitelnosti a měl by umět zalézt, není-li připraven, neb jas Slunce mohl by jej spálit.

Mytologicky je Rak spjat s Cheperem (Cheper, Cheprer), jednou z podob Slunce v podobě brouka scarabea. Měl i podobu muže se scarabeem místo hlavy či muže se scarabeem nad hlavou. Tvor, který povstává přímo z hlubin Země (ovšem musíme myslet na to, aby hlína ve starém Egyptě byla úrodná, je zapotřebí k tomu záplavy Nílské). Možná to vypadá jakože mytologicky mimo, Slunce, když Raku Luna vládne, jenomže jednak šlo o ranní Slunce, které po boji s Apopem vycházelo ze tmy ke světlu a samo světlo šířilo a také Slunce se vrací do temnoty poté, co na obratníku Raka dosahuje své nejvyšší postavení. Tyto souvislosti ocení ten, kdo v horoskopu se dívá i někdy na postavení v dračím zobrazení.
Dalším odkazem je boj hrdiny Herakla s krabem, jehož proti němu seslala Héra, ten krab sídlil v bažině a hrdina jej musel umět zabít, i smrt rozšlápnutím je jistý návrat do země. Rak, krab (nakonec bedlivý pozorovatel jej najde i na fotografii, ovšem není na první pohled patrný) je tvorem vylézající z moře, které je prototypem života, sám má silný krunýř, jakoby ono zemské odrazilo se i v jeho podobě. Je protipólem Kozoroha, ten také není jenom pozemský, jak by se mohlo zdát, jde o Kozorybu. Stejně tak Rak není pouze voda, ale voda sžitá se zemí.

Rak jako znamení spjaté se ženským aspektem Luny (nikoli pohanského Měsíce) klade velký důraz na plodnost. Jsou to instinkty, které člověka mají vést, skrze ně má se naučit o další dimenzi života, toliko ušlápnuté v důsledku stávajícího pojetí civilizace.

Rak působí nesmírně zranitelně. Zdá se, že na něj zakřičíte a on se stáhne. Jenomže nikdy tady nejde o útěk, pouze o vyklízení aktuální, nebezpečné pozice, aby se na ni tiše a nenápadně vrátil, až bude cítit, že tedy skutečně teď ano. A potom jej z ní nesundáte. Umí bát natolik intuitivní, až děsí lidi, že vidí do jejich nitra, přitom on jenom řídí se instinktem a mluví o reflexích, které zachytil.
Rak totižto vnímá lidi naprosto jinak. Často klame svým vzhledem, ať říká, co chce, pro něj podstatnou roli hrají pocity. Představa, že má vyjevit své emoce je pro něj naprosto děsivá.

Je mistrem empatie, dává na instinkt a intuici, ovšem umí i logicky argumentovat. Žije ve vlastním světě, mistr snu, ovšem časem se naučí vnímat i reálno kolem sebe a nebude se v tom plést. Ovlivňuje jej vnitřní svět a rád se věnuje fantazii i v umění, ať již jako divák či umělec. Vnímá svět skrze pocity.

Je nesmírně tulivý, což jej neopouští ani v dospělosti. U rodičů hledá ochranu a při její absenci strádá. Jako rodič naopak potřebuje chránit své děti.

Co musí překonat

choulostivost, změny jakékoli přijímá těžce a potřebuje chvíli, než se srovná; je pomalejší

bojácnost, projevuje se zde pud sebezáchovy, ale pozor, on se projeví a umí i bojovat; ovšem bývá obvykle nedůvěřivý;

skrze city umí dobře vydírat, je empatický, takže nemá problém najít ono velmi slabé místo;

nevyrovnaný, neb Luna proměnlivá je a on na vše reaguje,cokoli může jeho náladu rozladit;

hrozí fixace na matku a následně příliš ochranářský přístup k dětem, který může vyústit do žití života pouze skrze své děti. 

  

Žádné komentáře: