16.5.16

Pohled na magické
Na půdě éterické je velice těžké najít objektivní důkazy, neb většinou jde o pocity doprovázející různé události. Třeba jedna mi velice blízká inteligence měla zpočátku tendenci se manifestovat podobně, jako hologram ve Startreku, resp. takto jsem to objasňovala pár ničeho netušícím lidem, kteří najednou uviděli za mnou stát něco, co snad i působilo dojmem člověka. Jen odehrávalo se to ve mžiku sekundy a hloupé bylo, že před lidmi, jímž jsem musela vysvětlovat hodně, když zejména o mém angažmá ve věcech okultních ničeho nevěděli. Ke cti této bytosti mohu říci, že později zvládla manifestaci na takové úrovni, že kdo jí viděl, si s námi oběma pohovořil. Hloupé pro změnu bylo, že společníka neviděli všichni přítomní, a kdo neviděl, hleděl nevěřícně na ničeho zlého netušícího chudáka debatujícího s prázdným prostorem. Nějak se mi vždy povedlo tvářit se, že je vše normální a přirozené. Je toto důkaz? Pro mně byl, protože v daném období jsem měla reálné pochybnosti o existenci této bytosti a považovala jsem ji za svojí fantazii a vedla různé velice psycho cool teorie. Ony překvapivé manifestace ustaly, když jsem jednoduše existenci něčeho éterického, avšak budícího velice hmotný dojem, přijala.  
Občas se ještě objeví i před někým jiným, ale již výběr zúžil na lidi schopné přijat toto jako svého druhu běžný jev. Zvědavého čtenáře mohu ujistit, že neumím popsaný jev vyvolat, ovlivnit... zpravidla se před manifestaci nezjišťuje můj názor, ani nebývám předem varována.

Domnívám se, že podstatný pro tyto jevy je můj přístup k magii skrze entity. Nemyslím tím archetypy, tedy sbírku jistých psycho vlastností v dané souvislosti, ani jako mytago něčeho oživeného z mé mysli lezoucího ven. Pohlížím na jiné bytosti jako na samostatné na mně nezávislé inteligence mající vlastní vůli. Jenomže u nás je toto rodinná tradice. Když se mi zdá o mrtvé babičce, ani si nedovoluji myslet, že to není má babička, ale jenom nějaký mytologický odraz. Něco takového by mojí babičku do krve urazilo. Máme tendence v rodině vyprávět si sny o zesnulých předcích a bereme to, jakože drahý zesnulý poslal o sobě zprávu. Mluvíme o nich, jako o živých. Jak říkám rodinná tradice a hláška typu, víš mami, to nebyla babička, ale..., v dané situaci nikdy od nikoho nepadla.

Uznávám ale, že ne každý mnou popisované,  musí stejně vnímat. Nemyslím si, že pohled na magické pouze jako na vlastní nitro a možná nějakou jeho reflexi do světa vnějšího musí být samo o sobě špatné, a že nevede nikam. Jen lidé, kteří mají pohled ryze psychologický, myslí jinak, mají na toto vnímání nastavený mozek. Zatímco já vnímám bytost, u nich to není ani chuchvalec zajímavé energie, ale obraz z jejich vlastního nitra.

Méně personifikace a více vnímání energií, které to či ono přináší. Také možný přístup. Osobně si myslím, že je ke škodě nebrat do úvahy energii, kterou to sebou nese. Ale lidé mající apriori toto vnímání, přistupují k věcem s omezenou racionalitou a pouze vnímají... ovšem výsledek tohoto vnímání  mnohdy předčí logickou úvahu.

Každý, kdo vážně praktikuje magii, vykazuje pro jistý z těchto způsobů vlohy. Jistě, vždy bude jeden z těchto způsobů mít přednost, ale bylo by škodou nerozvíjet i ty ostatní... Nenechat prožitek odeznít v hlubině duše a nenajít v ní něco, v co člověk ani nedoufal, by bylo velkou škodou... nebezpečím vnímání jenom externího bez vazby ve vlastní duši je jistá povrchnost vedoucí k tomu, že člověk bude velkým magusem na astrální plání, ale prakticky zde bude problém se soběstačností, seberealizací, možná i ubíjejícím životem. Být vnořen jenom do sebe, také k výsledkům v běžné realitě nevede a často něco podstatného člověku unikne.

Bylo by ke škodě nepracovat energicky s tělem, ať již skrze jógu, nebo jiný směr rozvíjející kromě těla hmotného i práci s jemnými energiemi. Sladění center energie do funkčního celku bez protichůdného tahu... Objevení jemných složek těla, vlastní duše a jejich manifestace...
Člověk pracuje se sebou  a pro sebe, ale i toto nějakým způsobem odráží se v energii externího světa... Jenom nebýt pohlcen až v psychadelických vizích pulzující a utvářející se energie, ale i sám něco utvářet...

Ono je potřeba poznat všechny způsoby, přístupy a vytvořit si na míru rovnováhu mezi nimi. Poznávání různých inteligencí je přitažlivější, když si u toho člověk uvědomuje i jejich vazby k jeho vlastní duši... Je nesmírně vzrušující zjišťovat, že člověk je schopen přebývat v různých formách, rovinách, světech...však každý kousek z nás někde jinde dominuje...jen umět si to správně dohledat a použít. Kdo jenom na jedno se zaměří, dobrovolně nahlíží na sebe i svět přes filtr jednostrannosti...              

Žádné komentáře: