18.5.16

Býk - alegorieAč nemusí se to zdát, Býk není pouze oním zvířetem, zosobňuje zároveň i přírodu v plném rozpuku, Bucoliku, kdy vše již je v nejkrásnějším rozkvětu a světu milo je vůbec. Prosperita, blahobyt, estetika a láska. Není se čemu divit, že dle některých národů vzešel z moře, neb vzedmuté mořské vlny mají sílu nezměrnou.
Býk na straně druhé je sílou, která děsí, vášeň vytočená do vysokých obrátek... Temnou stranou prahnoucí po mstě...

Enhil nebeský býk bohyně Ištar, Zeus v podobě býka získává Európe a spojují se na Krétě. Nicméně z tohoto spojení se zrodil hrdina Mínos, který podvedl Poseidóna, když navzdory svému slibu mu neobětoval nejlepšího býka. Příběh pokračuje trestem pro Mína, ... jeho vlastní žena zahoří láskou k tomuto býkovi, jak je pro toto znamení typické, dojde k realizaci a zrodí se Mínotaurus, býk s lidskou hlavou. Monstrum požaduje krvavé lidské oběti. Jakoby ona lidská hlava byla jenom maskou a ze zvířete dělala kreaturu.  V tomto mýtu je kladen důraz na obětování, nejdříve Býk, který obětován nebyl. Poseidón zajistil trest a on se stal otcem bytosti smíšené v lásce bez rozumu. Jeho zabití napomohla láska jiná, Thesea a Ariadny. Láska skrze bolest a slzy vybojovaná...spojení osudové.
Stopu po tomto vášnivém aspektu lze najít i ve Starém Egyptě, kdy Hathor, posvátná kráva změní se v lítou lvici a pouze lidská krev v poušti vsakujíc do písku mění jej v úrodnou zemi, zklidní zuřící božství. Jinak i ve Starověkém Egyptě hraje Býk významnou roli. V jeho podobě lze nají několik bohů: Chonsu, měsíční bůh, válečný Moncua, Apis, posvátný býk, Re - Slunce v nejvyšší fázi..., který zrozen byl z Temné Luny.

Býk představuje nejenom ono líné polehávání na Slunci a kochání se pastvinou, ale i více dramatickou část, kdy je člověk nucen překonávat překážky, navazovat osudová spojení, hledat a dát na neviditelnou niť Ariadny, umění najít krásu jako inspiraci a vytvořit něco.

Na rozdíl od Berana zde není stres, ani strach. On v poklidu a vytrvale užívá si pastvy, hudby ptáků a zvěře kolem. Nu v tomto znamení lze hledat sklony k tomu být hudebníkem. Však vše pod kontrolou má. Vnímá hmatem, miluje dotyk těla na tělo, však bez vyzkoušení si na vlastním těle pro něj věcí nemají smysl.

Jeho největším nebezpečím je sklon k onomu: ...a žili šťastně dokud neumřeli, pokud možno ve stejné tónině. Sklon k postoji, mám svoje vybojováno a více nepotřebuji, pastvina, bzučící hmyz jej ukolébává v líném odpoledni a tichá seberealizaci, nejlépe v domácím prostředí. Bere jen to, co mu zní a to jiné...kdo odvážil by se jej rušit... Chytit býka za rohy vyžaduje vynalézavost a odvahu. On nechce komplikované vztahy, nemá v ně důvěru, vše hezky hmotně. Odmítá změnu.

Problém je, že jeho Venuše byla provdána za škaredého Héfaista, který je považován za esoterického vládce znamení. On trpělivě dělá své, ovšem, když bouchne, je to pořádný výbuch. Také se může projevit i v touze vlastnit nejenom majetek, ale i lidi. Může mít taktéž problém poskytnout druhému osobní svobodu, toto musí se naučit. (zejména u asc. Býka)
Katleen Burt upozorňuje, že zde hrozí dlouhé setrvání u jednoho, ale život utíká a potom zrozenec často mívá pocit, že obětoval se pro druhé, ale sám pro sebe neudělal nic. Toto spjato je s Lunou, která jinak v tomto znamení je povýšená.

Venuše v tomto znamení je subjektivně postavená. Chtivost zde stojí v opozici proti zodpovědnosti.

Z pohledu magického, toto znamení má velký potenciál pro realizaci věcí i v běžné realitě. Pro něj není jenom to nahoře úplně na místě, dokud se nedostane i dole. Jen někdy mívá sklony čekat, až odpadne to samo. Zbrklost nelze mu vytýkat...    

Země, Venuše, II. dům

Typický odsudek Býka:
majetnický (naráží se na jeho sklony obklopovat se věcmi, vlastnit partnera, očekávat zisk, které pravda je potřeba regulovat),
rozmrzelý (potřebuje rozptýlení, dobré je získat schopnost zabavit se sám, má kritický názor na to, co je mu předkládáno),
nepružný (neočekávejte od něj raději rychlost jako od Berana, až ji vyvine, zřejmě nemile překvapí),
neukázněný (dělá si, co chce, což lidi s rigidními sklony naštve),
nenasytný (může dostat, co jenom chce, pořád bude usilovat o více... jenomže nespokojit se, je i známkou evoluce).      

Žádné komentáře: