27.1.16

Pokračování v modelu interpretace horoskopu (II)

předchozí


Bez dalšího navážu na svůj srpnový (bohové, to bylo tak dávno) příspěvek s předpokladem, že čtenář má jako pomůcku vyrobeno své "kolo" na papíře A3 a případně využil i nějakou tu výtvarnou zdatnost. Lze si pohrát s barvami pro každé znamení, planetu. Osobně dávám přednost technice z vnější strany kola označit domy, ve vnitřním znamení, případně planety a ponechat prostor na další útvary, body (mnohými astrology nazývané jako smetí), které budou později studujícího zajímat. 

Jen stručně nastíním, že čtenář na svém vlastním a jiných horoskopech si zažil osy Asc. - Desc, IC - MC, postavil své Slunce, Lunu, Merkur, Venuši a Marta. 


Astrologické domy

Mi se osvědčilo pokračovat v základním významů domů. Ale je potřeba si uvědomit, že na rozdíl od postavení znamení a astrologických útvarů, je pozice domů značně nejistá. Záleží na vhodném pohledu. Osobně upřednostňuji systém domů podle Placida, který se mi dostal do oka a sedí mi i výsledky na něj. Uvědomuji si, že ke stejnému závěru zřejmě dospějí i astrologové užívající jiný systém domů. Možná podstatný je ten systém, který oslovuje intuici a na který si intuice uvykla. Myslím, že není od věcí začít jedním systémem a postupně vyzkoušet i jiný. Podstatné je uvědomit si, že domy jako takové se vztahují k zemské sféře, prostě jak co vypadá v různých oblastech na Zemi. Některé směry berou domy jako 30 stupňové, jiné systémy umožňují rozpětí domu od 15 do 60 stupňů. 
 Nakonec jsou i astrologické školy, které domy neuznávají, či se od nich oprošťují.  V podstatě si lze vystačit se 4 základními body nastíněnými v předchozím příspěvku.

Před každým, kdo se pustil do astrologie stojí úkol udělat si jasno v různých systémech domů a vybrat si některý z nich, neb jinak tuto rovinu uchopit nelze. Právě domy představují oblasti, které charakterizují, kde se co odehrává. Ač příspěvek vypadá jednoduše, je potřeba, nastudovat si spoustu informací. Bylo by chybou rozhodnout se je nepoužívat, aniž by se s nimi člověk seznámil a ověřil si jejich funkčnost při interpretaci horoskopu, později, až toto zvládne, bude se umět rozhodnout, že klidně bez domů :)

Další kapitolu představuje význam jednotlivých domů. Zde se nelze obejít bez studia další literatury. Dovolím si zde nastínit trochu jiný pohled na význam jednotlivých domů, ač nedá se říci, že by tomu klasickému odporoval. Jen jiná slova trochu z jiného úhlu pohledu. Pro obecný pohled postačí. Jinak doporučuji postupně nastudovat si významy domu i z astrologické literatury. Třeba pro začátek začít těmi, kde se objevují osobní planety. Není lepšího provázání si teorie s praxí, než-li osobní zkušenost. Jak se budou přidávat různé horoskopy, přibudou postupně i další domy.

I. Uvědomění si sebe samotného, vlastního Bytí.¨

II. Pole působnosti, možnosti realizace.

III. Rozlišování mezi subjektivním a objektivním.

IV. Základy, na kterých člověk staví.

V. Emocionální zkušenost a kreativita.

VI. Nutnost další a další adaptace ve vazbě na každodenní podmínky.

VII. Bytí ve vztazích, styk s jinými osobami, partnerství.

VIII. Schopnost sebeproměny.

IX. Filosofie, mystika.

X. Realizace, konfrontace s úspěchem i nezdarem.

XI. Tvoření již nejenom pro sebe, nabývá universální charakter.

XII. Umění spojení se s duší, poznání její nadčasovosti, mystická smrt.Vztahy mezi osobními planetami - aspekty (základní)

Je potřeba si uvědomit, že planety neexistují jenom v čisté podobě. Jsou jaksi často ovlivněny mezi sebou. Pro začátek postačí, když si studující uvědomí, alespoň ty nejzákladnější aspekty. Uvědomí, tj. začne si zvykat na jejich přítomnost v horoskopu, pro utvoření si konečného závěru prozatím nemá dostatek informací.
Jen varování, pokud čtenář nechce upadnout do osidel pověrčivosti, nebude si všímat vtipných hlášek (na které jistě někde narazí), kterak je ten či onen aspekt pozitivní či negativní.
Oplatí se nespoléhat pouze na astroprogram, ale i okem si toto zkontrolovat. 

Konjunkce, těm já říkám slitiny. Řekněme že nás bude zajímat vzdálenost (orbis) od 0 do 10 stupňů s tím, že si budeme říkat, že pouto od 8 stupňů již tak pevně slité nebude, ačkoli u velice rychlé Luny toto spojení je silné. Slitina planet obsahuje v sobě v podstatě dvě a více planet v jednom. Nejde jenom o vlastnosti jedné planety, ale o půjde o směs více planet. Co a jak jsou v této pozici schopny planety vytvořit, lze nalézt v astrologických knihách. Úkolem je slitinu pochopit. 
  

Opozice, aneb vzájemné pnutí. Jde o úhel 180 stupňů plus mínus orbis až 10 stupňů mezi osobními planetami, zase dá se říci, že pnutí s orbisem od 8 stupňů až tolik horké nebude. Planety stojí proti sobě a navzájem se hlídají. Ony mají mezi sebou konflikt a úkolem je najít bod středu, kdy jsou síly vyrovnané, jejich sjednocení. Vytěsnění jedné nebo druhé strany se projeví zase jinde, kde, to záleží na pozici ve znamení, domě a dalších planetách.


Kvadratura, nemilá tím, že připomíná existenci krizí. Jenomže bez krizí není pokroku a život je plácáním se beze smyslu. Jde o polohu mezi nimi v uhlu 90 stupňů, orbis až 7 stupňů, od 5 to není tolik konfliktní. Právě zde se ukáže, jak asi budou krize vypadat a také je zde obsaženo řešení, jak je zvládnout. Díky ním se osobnost vyvíjí a kultivuje. Nemá cenu vymýšlet, jak se krizi vyhnout, to možné není, ale jak jí využít pro svůj prospěch.

Trigon, aneb harmonie, která umí člověka ukolébat k věčnému spánku. V této pozici 120 stupňů, orbis 7 stupňů, zase od pátého zde není příliš dokonalá harmónie, představuje podporu vzájemnou. Jenomže jak říká Forrest  planety v trigonu "si mohou být také vzájemně užitečné jako dva notoričtí pijani dohadující se, zda dokoupí další bednu piv." Přátelské atmosféry je fajn využít, ale ona sama o sobě neposouvá. Je fajn nalézt v něm zklidnění se při časech příliš bouřlivých, ale nesmí představovat útěk.

  

Např. takovým typickým příkladem je Konjunkce Slunce a Luny považována za pohlcení individuality partnera. Za citově nezralé, jak se uvádí, lze toto nazvat v situaci, kdy si tyto sklony člověk odmítá sám sobě přiznat. Kdo je s tímto srozuměn, najde i v horoskopu řešení, jak vhodně tyto své sklony přesměrovat jinak. V psychologické rovině je výhodou takovéto konjunkce, že člověk nemá problém se spojením polarit.  
Naproti tomu opozice a kvadratura mezi těmito planetami vede až k přílišnému rozlišování a polarita v jeho životě hraje velkou roli. Jisté duševní nepohodlí nutí člověk nějak se s těmito aspekty vyrovnat.
Trigon těchto planet vzbuzuje v člověku pocit, že vše zvládne a vše může vedle sebe klidně existovat. Mívá často tendence působit na více frontách a myslet si, že to vše vedle sebe hravě zvládne bez obětí, nevnímá potřebu stanovení jakýchkoli priorit.    

Shrnutí

1. Seznámení se se systémem domů a vybrat si jeden z nich a zakreslit do kola na papíře. Kdo si není jistý, klidně ať použije nejrozšířenější Placidus a třeba časem, až získá zkušenosti zkoriguje. 
2. Seznámit se oblastmi, které jednotlivé domy představují, alespoň obecně, později se vrátíme k podrobnějšímu.
3. Uvědomit si základní aspekty, všímat si je v různých horoskopech, do vlastního zakreslit. Naučit se je vidět. Přílišná interpretace nemá smysl, spíše se jen tak porůznu podívat, není potřeba v této fázi ještě kombinovat či interpretovat. Máme jenom osobní planety.   

     

Žádné komentáře: