21.1.16

Astrologie a magie
"Mág by měl být též obeznámen alespoň s jedním divinačním systémem, například s tarotovými kartami, křišťálovou koulí, runami, kyvadlem či virgulí. ... Ať již využijete kterýkoliv symbolický systém nebo nástroj, jeho úloha spočívá výlučně v poskytování prostoru a prostředků pro rozvoj vašich vnitřních schopností. Žádný divinační systém by neměl obsahovat příliš mnoho náhodných prvků. Z tohoto důvodu nedoporučuji astrologii."
(P. Carroll, Liber Null)

Začínám svojí úvahu citaci poněkud kontroverznějšího výroku, alespoň z pohledu člověka praktikujícího astrologii. Pro lidi, jímž připadá astrologie příliš komplikovaná, nesrozumitelná nebo je jednoduše nebaví zkoumat kolo obsahující nějaké glyfy, body a čáry mezi nimi, je její poselství jednoznačné. Magie se bez astrologie obejde, navzdory tvrzením hermetické tradice.
Jakékoli karty, cokoli, co se hýbe, vrhá, lze koncentraci vlastní vůle ovlivnit. Pokud člověk skutečně chce, je schopen si vytáhnout i ze sady 78 či 80 karet přesně tu, kterou vytáhnout chce. Více mysticky laděný čtenář může hezky rozvinout teorii, kterak dopředu díky rozvinuté jasnozřivosti je schopen vědět, jakou kartu přesně vytáhne. Je jedno, z jakého úhlu se na podobné dobrodružství nahlíží, ono podstatné je, že je vytažena ona předvídaná karta, vrženy mince v přibližně předvídané kombinaci, či vytažen ten správný kámen. S kyvadlem jdou dělat věci! Může se hýbat různými způsoby, jen působením energie s kamennou rukou, lze dokonce viditelně skrze jeho roztočení manifestovat éterické fluidum. Předpokládám, že něco podobného lze provádět i s virgulí. ("Koulařům" se omlouvám, tento prostředek neužívám, ale taková křišťálová koule vystavená paprskům Slunce delší dobu, může posloužit jako efektivní zapalovač.)
A teď zkuste podobný kousek zopakovat nad obrazovkou či papírem s horoskopem. Naprosto nemožné. Úskalí astrologie spočívá v dezinterpretaci, v opomenutí něčeho podstatného. Ale to je možné i u ostatních divinačních prostředků.  S astrologií takto efektivních kousků jednoduše neumíte manifestovat.

Umím si představit, jak se čtenář astrolog pohrdlivě ušklíbne, kterak jde jenom o kejklířinu, neb nic jiného magie není. Ono ale vytažení či vržení přesně toho, co člověk předpokládá, či si stanoví, rozhýbaní kyvadla atypickým způsobem, aniž by si takovou situaci člověk předpřipravil menším podvodem, je přinejmenším manifestaci schopnosti práce s jemnými energiemi. Realita se chová dle vůle adepta. Pravda, musí tyto situace umět odlišit od divinace, tam je naopak nevhodné jakkoli předem dle vůle určovat výsledek. Je-li podobný kousek manifestaci jasnozřivosti, zřejmě nastal čas nevázat se na divinační prostředky, ale pokusit se přijmout poselství konkrétního sdělení přímo.
Popravdě, nevím o astrologovi, který by si uměl plně představit, jak bude vypadat nativ osoby, u které ještě ani nezná datum narození.

Jsou magické řády, kde adepti mají za povinnost zvládnout alespoň základy astrologie, a v nichž se astrologie spojená s magií pěstuje. Pro představu českého čtenáře o tom, jak může vypadat spojení astrologie, magie a alchymie, odkazuji na knihy Zoltána Szabó, které jsou přeloženy i do češtiny. Jen neumím posoudit, zda by mohly být přínosem pro astrologa nemajícího zálibu v magii. Vycházeje z pro mně poněkud rozpačitých reakcí astrologů na facebooku, doporučuji astrologovi, aby před zakoupením do knih pořádně nahlédl, jinak hrozí reálné nebezpečí, že nabude pocitu, kterak vrazil peníze do něčeho, co jemu se jeví jako nepochopitelné a tím i logicky nepoužitelné.

Především je vhodné zdůraznit, že ne každé praktikování planetární magie, je praktikováním astrologie. Pokud jde o charakteristiku živlů, archetypů, jsou podstatné jak pro magii, tak i pro astrologii. Jen každý z těchto oborů pracuje s nimi poněkud jinak. Zatímco magie je více o jejich přímém působení, astrologie se zaměřuje na jejich interpretaci a snaží se nalézt vhodný myšlenkový vzorec či model chování, který by jisté handicapy v horoskopu viditelné vyrovnal použitím z horoskopu vyplývajících silných stránek. Jenomže astrolog je zde v roli rádce a záleží jen a jen na jeho klientovi, nakolik na něj dá. Mnohdy zkušenost astrologovi napovídá, že některé aspekty horoskopu jsou pro člověka nezvládnutelné, neb většina lidí nemá v úmyslu cokoli na sobě měnit, očekávají, že změnu životní situace jím naježí veliký tajemný osud. Naproti tomu magik (tímto myslím jakoukoli osobu žijící magii a cíleně se magii zabývající a praktikující ji) ví, že musí změnit sebe, aby změnil podmínky, v nichž se vyskytuje. Jeho cílem je změna, transformace a k tomu těchto archetypů využívá, nechává je na sebe působit, jeho aktivita spočívá zejména v rituální činnosti a transformace pozvolna nastupuje sama. Ač se může tento přístup jevit jednoduchým, bez trpělivosti a citlivosti k jistým jemným stránkám probíhající transformace (neb věcí se dějí a on musí odhadnout míru mezi aktivitou a pasivitou) výsledku nedosáhne. Dobře zakořeněná nevhodná představa umí zhatit výsledek celé snahy.

Jinými slovy, zatímco astrolog pracuje s možnostmi, jak chytit koně, magik čeká, až kůň k němu dorazí sám, protože při vhodně nastavené magické práci, k tomu dojde. Zde jistě čtenáře praktikujícího magii napadne, proč tedy vůbec nějakou astrologii řešit. Netvrdím a nikdy jsem netvrdila, že astrologie je pro život nezbytně nutná. Myslím si, že pokud někdo má stabilizovaný střed osobnosti, má v sobě i jistý cit pro volbu správného okamžiku, kdy něco vykonat a kdy ne.  Nemusí vůbec znát objektivní stav. Astrologie je vhodná pro nás "zvědavé", kteří čas od času chtějí vědět, jak si věci stojí. A nejenom to, chtějí znát potenciál vlastního horoskopu, tedy možnosti, které přicházejí v úvahu. Být si vědom vlastních handicapů je velice vítané pro krizové situace, neb ony mají tendenci právě v nich se projevit. Bez krize je jakákoli bytost, situace odsouzena ke stagnaci. Znalosti z astrologie umožňují člověku praktikujícímu magii najít vhodný způsob aktuální magické práce a může její výsledky nějak sledovat i v toku času před sebou. Modifikovat a přizpůsobovat si magické operace na míru. Nakonec lze se pomocí rozboru horoskopu i vyhnout nebezpečí zakořenění nevhodných představ. Dá se najít velice účinná a vhodná cesta v souladu s vlastní vůli.

Pokud se magik rozhodne studovat astrologii, měl by si kromě magické literatury přečíst i něco od astrologů. Možná s jejich náhledem na archetypy nebude tak docela ztotožněn, jenomže astrologie není jen o práci s nimi, ale o jejich poskládání do obrazu živé osobnosti. Není-li magik členem řádu pěstujícího tradici astrologickou, jinak, než od astrologů se tohoto nenaučí. Lze se pochopitelně zaměřit na nějaký úsek horoskopu, na planety, které magika právě zajímají, jenomže bez jejich zasazení do kontextu horoskopu jako celku, nepůjde o příliš trvanlivý obraz.
Zatímco magie je o práci na vlastní osobnosti, nelze se při studiu astrologie vyhnout nahlížení do jiných horoskopů, než-li vlastního. Pro astrologii je podstatný i prvek jisté komparace a nějaký vzorek různých horoskopů. Tím neříkám, že je nutné toto pěstovat jako službu pro lidi.

Někdy je slyšet věta, na mně se astrologie nevztahuje. Tím chce magik říci, že je pro něj astrologie natolik nepodstatná, že se jejímu studiu nehodlá věnovat, což je naprosto v pořádku. Možná někdy někde četl něco o nějakém jevu ve vlastním horoskopu, a neznělo mu to příliš lichotivě nebo jen narazil na profanaci astrologie. V prvním případě, kdyby si dal do konceptu mnohem více jevů, mohl by být výsledek jiný, v tom druhém, ona profanace se nevyhnula ani magii. Astrologie nejsou jenom planety a znamení, ale  především vztahy mezi nimi, které  vytvářejí unikátní a neopakovatelné modifikace archetypů. Něco podobného se vyskytuje třeba i v egyptské mytologii. Kromě planet lze využít i planetky, stálice, arabské body... lze různě nastavovat model domů nebo je nebrat v úvahu.

Na astrologii mně fascinuje, jak je i na horoskopu velikého génia vidět, že jde o člověka z masa a kostí... Někomu tato připomínka může vadit, někoho zase naopak povzbudí, co člověk dokáže...    
 

     Žádné komentáře: