30.8.15

Model pro začátek interpretace horoskopu (I)

Dělat horoskop a pracovat s někým na jeho vlastním horoskopu je poněkud rozdíl. Práce na horoskopu se značně zjednoduší, pokud se jedinec rozhodne astrologii i studovat. Nejdříve jsem měla v úmyslu popisovat první pohled na horoskop, jenomže ten je odlišný u člověka na astrologii zvyklého, dokonce u každého astrologa budou trochu rozdílná kritéria, mám zkušenost, že každý horoskop mně na první pohled zaujme něčím jiným.
Nejsem si jistá, nakolik jde udělat obecně platný manuál, přeci jen každý z nás je nastaven trochu jinak, tak ten můj, který se pokusím "tvořit" je určen jedinci majícímu zkušenost s archetypy, jejich aplikaci, jen jaksi mu při pohledu na nativ nedocházejí souvislosti. 
Při psaní textu vycházím ze skutečnosti, že se mnou konzultující jedinec nemá problém nějak si hezky mytologicky vysvětlit jednotlivosti, ale souvislosti, dání to do souvislosti, v tom problém je. Jednotlivosti lze se naučit studiem literatury, čtením o archetypech, magickou praxi s nimi či entitami, které představují. Již jen tomu, kdo pracuje s tarotem jsou symboly astrologické známy (resp. měly by být).      


Pohled na nativ připomíná strukturu čar v jednom kole, kde se vyskytují znaky různých astronomických těles a bodů. Lze si vybrat z více systémů domů, u planet vyjít jen z klasických nebo je obohatit i o ty nalezeny v poslední době, zadat do systému různé planetky, asteroidy, stálice, body... Záleží, jak je kdo zvyklý, co pro zkoumání astrologické potřebuje. Nechci vnutit svůj systém někomu dalšímu, spíše jej inspirovat k tomu, by si vytvořil svůj.
Ač se chce člověk věnovat zejména svému nativu, tranzitům, progresím..., naučit se něco znamená i umět si něco srovnat, vidět toho více, než jenom svůj horoskop. Lze využít nativy lidí, které jsou nám oběma známí, a nevadí jím to, vytypovat nějaké osobnosti ze společenského života, prostě zpočátku orientace na to, co známe oba, později si již lze rozšířit obzor o osoby, které já vůbec znát nemusím.    Jen pohled do nativu jiného nesmí vést k vypichování rádoby chyb a dokazování si, jak nikdo na mně nemá. Takovýto přístup je neetický, nikomu nepomůže, nakonec i ze strany astrologa jde jen a jen o projekci nabubřelého ega.

Přijde mi jako dobrá metoda, svůj vlastní nativ si postupně nakreslit. Člověk tam postupně uvidí, co poznal a bude si nabalovat. Jako první budou znamení. Jen málo lidí si uvědomuje, že jejich znamení není jenom sluneční, však v mnohém více ze znamení ascendentu se odráží :) Každý z nás má v horoskopu všechna znamení zastoupena a ostatní záleží na energii planet, která potenciál z nich klade do hmoty, jakož i vztahy mezi nimi.
Metoda drilu již není progresivní, tak tedy ke znamením přidáme osy As.-Ds. a IC-MC, aby některé se dostaly lépe do paměti a byl důvod je více studovat. Pro začátek je systém domů příliš, postačí tedy si uvědomit lokálně význam prostoru, který právě díky kříži os vznikne. Systém Goesse v tomto považuji za dobrý a v podrobnostech na něj odkazuji. Jen stručně uvedu:

  1. As.-Ds dělí horoskop na stranu denní (nahoře) a noční (dole), napoví, jak se  kdo z nás cítí v oblasti,  vědomého,  a jak naopak v oblasti noční, tedy toho nevědomého.
  2. MC-IC je zase zřejmé, zda člověk je více ve svém světě se sebou (strana Já u ascendentu) a nakolik potřebuje reakce okolí pro svůj život (strana Ty u descendentu). Jsou lidé, kteří neumí být ani chvíli sami... Někdo je jak ryba ve vodě v neznámém prostředí nezatížen jinými vazbami, jiný zase potřebuje vždy někoho za sebou mít.

Jistě, dá se odpovědět i na otázky, jak se s tou kterou rovinou bytí dostat do rovnováhy, tedy využít potenciál svého horoskopu. Někde jsou predispozice zjevné, jinde zase je potřeba se k probuzení potenciálu propracovat. Dosti záleží na rozložení planet a vztazích mezi nimi. Často se dívám na to, zda je planeta položena v oblasti, která její povaze náleží, anebo naopak, je zatažena někam, kde jí nemusí být dobře...někdy to zatahování není jen přímo v její pozici, ale dochází k tomu i skrze aspekty. Ale to jsem zašla již někam mnohem dál.

On rozbor každého z nastíněných hrotů je poměrně komplikovanou záležitosti, při níž člověk musí brát v úvahu jaksi vše, co považuje v horoskopu za důležité a má to nastavené. A já potřebuji ukázat souvislosti pokud možno bez přehlcení informacemi. Jinak hrozí, že sice zamachruji, jak je ta astrologie komplikovaná, ale neobjasním ničeho.
Vypomohu si tedy schématem Jungiánským (kdo dělá chaosmagii, nebude mít problém sjet si astrologii dle čehokoli jiného, co jemu je známo, třeba někdo disponuje jednodušším řešením). Protože budu pracovat s pojmy jako emocionalita, intuice, cítění a myšlení, nepovažuji za vhodné toto vázat pouze na jeden bod, ale spíše na zónu kolem něj.
Takže budu přiřazovat k pojmům zóny takto:

  1. Emocionalita - prostor kolem Asc. (pochopitelně z obou stran, bez ohledu na domy, ale těmi bohudík prozatím "můj" jedinec příliš zatížen není), jde o stranu Já - vnímání skrze sebe sama, a bude tam něco dne a něco noci.
  2. Vnímání intuice - prostor kolem IC, tedy jde nejenom o vlastní vnímání, ale i o vnímání reflexe z okolí, jasně noční strana, dosti toho je nepojmenovatelného, ale kdo má zkušenost s magií, bude se v tomto prostoru cítit jako doma. 
  3. Cítění - prostor kolem Dsc., jsme na straně Ty, tedy to co se k nám odráží z okolí nebo, co si tam projektujeme, pozor na tuto stranu máme často tendence ukládat své subjektivní hodnocení a přístup..., často i vlastní negaci klademe do subjektu jiného, zde stín umí se vyřádit.
  4. Myšlení - prostor kolem MC, konfrontace mezi Já a Ty, subjektivním a objektivním.
Jistě, ono se nám to trochu při velké hře planet bude tak trochu přeskupovat a ovlivňovat i v rámci dalšího prostoru. Neumím garantovat, že tento model platí skutečně pro všechny horoskopy, na to je příliš mnoho horoskopů, ale představuje něco, od čeho se dá na začátek odrazit. Nakonec ze své vlastní praxe proti tomuto modelu nemohu namítat ničeho.

Posledním krokem v této první fázi bude zakreslení přesné pozice Slunce, Luny, Merkura, Venuše a Marta do vlastního horoskopu. Pro zvyknutí si na fungování astrologie zpočátku těchto prvních 5 hráčů postačí, však máme ještě i ony základní 4 body horoskopu. Jestlipak se nám některá z planet vyskytuje v jejich okolí...na jaké je vůbec straně a potenciál jakého znamení roztáčí?  

 Shrnutí konkrétních kroků

  1. Nákres znamení do nativu
  2. Vytýčení bodů As, Ds, IC, MC (přesné) a spojení os Asc. - Dsc. a IC - MC, uvědomění si, v jakých znameních se tyto body nacházejí, jak rozdělují horoskop a která znamení do které strany horoskopu zasahují.
  3. Stanovení zón, zde je potřeba pamatovat, že půjde o stanovení přibližné, hypotetické, snad ani nezakreslovat. Budou jednotlivé zóny jen v jednom znamení? Je potřeba pamatovat na to, že bude i prostor, kde se nám budou zóny prolínat. Možné řešení lze i promeditovat.
  4. Zakreslení Slunce, Luny, Merkura, Venuše a Marsu, uvědomění si znamení a pozice z pohledu zón.   

3 komentáře:

Spajdy řekl(a)...

Pěkný a srozumitelný výklad, moc děkuji. Hlavně funkce Ascendentu, Descendentu, IC a MC, jak ji popisuješ, mi intuitivně naprosto souhlasí, když se podívám na svůj nativ. A celkově je to takový hezký ucelený pohled... Budou i další podobné články? :-)

LianaRe řekl(a)...

Děkuji za reakci Spajdy, nesmírně mně těší, že můj přístup je užitečný i někomu jinému. Toto je takový první krok pro seznámení se s horoskopem, budou na to navazovat i další, které postupně popíšu. Zabere to nějaký čas, protože je nesmírně obtížné si uvědomit, co bylo to pravé, co mně posunulo dál, abych uměla vnímat horoskop jako celek a vazby mezi jednotlivými jeho částmi. V tomto je geniální Forrest, který klade důraz na to, že vidět jenom část horoskopu je jako pitvat mrtvolu. Člověk dostane přesné informace o struktuře tkání, jednotlivých orgánech, ale o jeho duši toho pitva mnohé nevypoví :)

Spajdy řekl(a)...

Zabere-li to nějaký čas, tím lépe, jíst nedopečený koláč by mohlo být i zdraví škodlivé... :-) Zabývání se astrologií na hlubší úrovni beru jako znovuoživení egyptsko-chaldejské hvězdné moudrosti na, doufejme, vyšším stupni. A taky jako první krůčky ve čtení hvězdného písma a jeho vlivu na náš život... proto mě tyhle hluboké vhledy do astrologie fascinují. Díky a jen tak dál. :-)