10.1.15

Mimo čas...
Jsme konfrontování sami se sebou v tichu.


Zbavujeme se nánosu křivdy a zklamání... 

Nebudeme již utíkat více...
Jinak čas ovládne naše těla naprosto.
Zbavení okov půjdeme dál tam, kde mocní pobývají.
Neboj se ničeho a nic nebude hrůzou.
Jsme na cestě vedoucí mimo vše známé... 

Let na křídlech draka... pohleď na sebe za oponou 

a staň se sebou i pro mně.
Však je to jen chvíle pozemského času.

Žádné komentáře: