22.10.13

3 Pohárů Hojnost

Vnímání a procítění zde dominuje ...logika do ústraní, kam patří, ustupuje. Prožití emocí, nástup intuice, ponechání volného průběhu všemu. Ne Ego nýbrž splynutí Těla - Duše - Ducha, vše nádherně rovnoměrně protéká, sjednocující energie v proudu tryskající. Síla prochází člověkem ve všech jeho složkách. Tají ledovce toho, s čím nebylo možno pohnout a nánosy starého, mrtvého, dále nepoužitelného, nepotřebného odplouvají. Jako když čerstvý déšť všechnu špínu smyje.
Nejde o to, žít v iluzi, jak je vše krásné. Probíhá proces, kdy člověk smířil se s realitou a přijal vše tak, jak je. Nechce více, nelituje, naopak plně užívá krásy všeho, co má. V partnerské rovině jde zejména o rovnost, nepotřebu vlastnit, užívání přítomnosti okamžiku. Touha milovat se právě naplňuje.

Granátové jablko je symbolem Persefoné, která snědla jej a připoutala se tak k Hádu. Život, ani láska nemají pouze příjemné stránky. Člověk se tak často ocitá v hlubině, o níž předtím ani tušení neměl.
Saint Grail i Devil Grail, oba jsou v kartě obsaženy. Nevinnost zabarvená krví ... životem. Něco odešlo ...  uvolnilo se místo pro příchod a přijetí nového. Vše jde zvolna, zlehka ... samo od sebe. Poznání skrze emoční rovnováhu, nalezení sebe a svého protipólu ve velmi stabilní poloze.
Aktivita si sama cestu, jakoby z ničeho nic nachází. Nebrání ji ani racionální zábrany, není usurpována potřebou fixace na věky. Vše ji vychází vstříc. Člověk není ve stavu bezmoci, naopak se může plně projevit, byť formou pasivní rezistence, neb není potřeba konat, nýbrž prožívat. Dokonale se uplatní umění procítit. Všechny pochybnosti jsou odplaveny, nelze se s nimi ztotožnit.  

Šance této karty lze promarnit nástupem rácia, hledáním logických důvodů, kladením požadavků, snahou nepustit stávající okamžik, přivlastnění si plodů vzešlých ... to vše klade tekoucí energii překážky ve volném prouzení. Neumění přijmout nepodmíněnost. Potom se proces na kartě zobrazený velmi rychle zadrhne a to, co bylo s důvěrou započato, nádherně procítěno, sklouzne do rozpačitých pocitů jako ráno, kdy člověk probere se s podivnou pachuti na jazyku ... .  


Map (hlp)    

Žádné komentáře: