24.4.09

The Black tarot
Popis
Jedná se o tarot poskládaný z obrazů Luise Royo, vydaný nakladatelstvím NAIPES HERACLIO FOURNIER, S.A. Tedy rozhodně obrazy L. Royo nenakreslil speciálně pro tuto sadu tarot, nýbrž naopak tarot je sestavený z obrazů, které nějakým způsobem připomínají tarotové karty a lze je na ně více nebo méně napasovat. Ovšem, toto se dá říci pouze o Velké Arkáně a Dvorních kartách. Jistý obrazec obsahují ještě Esa každého živlu a o zbytku Malé Arkány se dá říci, že jde pouze o kompilaci určitého počtů zástupců příslušného živlů (holí, mečů, poháru a disků) na prostor karty.
Tarot je prodáván samostatně, jak jinak než v černém balení obsahujícím sadu 78 karet a 2 záložek (potištěných výjevy z přední a zadní strany obalu), jakož i velmi stručný a velmi drobným písmem napsaný návod ve španělštině, angličtině, portugalštině a němčině. Stejně tak jsou v těchto jazycích uvedeny i názvy karet, tedy až na portugalštinu, která je nahrazena francouzskými názvy. Karty jsou vytištěny na lesklém papíře a postupem doby je potřeba počítat s jejich opotřebením. Naštěstí jsou dostatečně hrubé, takže nedochází k jejich pokrčení.

Sada pravda příliš symboly neoplývá, což je následkem skutečnosti, že obrazy nebyly původně vytvořeny pro tarot, a začínající vykladač se v ní může lehce utopit, pokud si neuvědomí, že zpočátku je k ní nejlépe přistupovat jako k doplňující sadě, k níž má možná nějaký estetický vztah, ale rozhodně nemůže očekávat, že z ní bude vykládat. Nepomůže zde příliš ani návod, který lze z jakéhokoli jazyka nepochybně přeložit, ale slova „Démoni ukazují své zuby, temnota nemá příliš důvod se usmívat.“ mu stěží objasní, co je myšleno kartou, na které proti centrální holi svrchu a zespodu směřují čtyři méně výrazné hole (9.holí).

Můj přístup
Přesto, že dosavadní technický popis nevyznívá pro Black tarot příliš příznivě, lze se sadou pracovat a dosáhnout s ní jistých úspěchů, ačkoli si nejsem docela jistá, zda toto není spíše výsledkem mých zkušeností s jinými sadami. Nicméně jsou okamžiky, kdy s touto sadou pracuji ráda.
Především je potřeba si uvědomit, že obrázkové karty ukazují (až na Ďábla) vždy člověka a nějakou entitu (sice návod mluví o démonech, ale jelikož je nepojmenovává konkrétně, nevidím důvod, proč toto nerozšířit na entity obecně, ačkoli anděly bych z tohoto opravdu vynechala právě pro neandělskou atmosféru karet). V podobném duchu zní i průpovídky ke kartám Malé arkány.
Karta zobrazuje děj svědčící o nějakém stavu mezi člověkem a entitou, někdy je to stav rovnováhy, jindy boje, anebo i nadvlády jedné či druhé strany. Poměrně zajímavé jsou otázky, zda člověk vůbec entitu vnímá, zda entita jeví o něho zájem, zda jsou ve stejné dimenzi nebo každý někde jinde. Poté je potřeba vyjasnit otázku nakolik jde o konflikt a nakolik o souznění. Vyplatí se přeložit si návod, alespoň anglická verze zní celkem poeticky (na rozdíl od verze německé) a tak má vykládač k dispozici kromě obrázku i průpovídku svého druhu (tu a tam více či méně zdařilou). Nicméně ve spojení s obrázkem tato slova navozuji mnohdy zajímavé asociace a dokonce některé z nich už jenom samy o sobě vystihují pravou podstatu problému tazatele. Potom se ale nabízí otázka, zda práce s kartou a průpovídkami opravdu není komplexní. Podle mých zkušeností, lze obrázek interpretovat v kontextu otázky i bez nich, jenomže ještě se mi nestalo, že když potom si příslušnou průpovídku vyhledám, tak že by mi v kontextu vykládané situace nenaběhly vhodné asociace směrem k podrobnostem vykládaného problému.

Velká arkána popisuje stavy trvalejšího charakteru vnější vlivy a to na vzájemné působení nebo chceme-li vztah mezi člověkem a entitou:
- člověk a entita se navzájem poznávají Blázen – člověk si uvědomuje svojí temnou stranou a začíná tušit, že odraz v zrcadle nemusí zachycovat skutečnost, také může mít podezření, že nemusí být tak docela sám („Prezentuje tajemství a klam. … Iracionálno. … Temná strana každého, která přichází k povrchu, s odlišnou tváří.“)
- entita poskytuje člověku ochranu a našeptává mu jak dál Mág – ačkoli jenom toho, kdo umí stát na vlastních nohou, plášť chrání, ale nemůže úplně zakrýt, to by už nebyl Mág („Zosobnění vůle. Smrt a život jsou pláštěm čarodějnictví…. Příšera, která ze své kostry umí vykouzlit krásu.“)
- umí přijít ke člověku, který ji vyvolá a vystupuje k ní jako partner Velekněžka - jde ale o jedince osamoceného majícího svá tajemství, odhodlaného řešit problém pomocí entit, démonů, nikoli lidí („…Černý oheň imaginace. …Dualita, bez níž nic nemůže existovat. …“)
stav vzájemné koexistence Císařovna – entita zasedá na jejím trůně a částečně ho i tvoří (Obraz inteligence. Žijící matka. Měsíční královna…“)
- vyrovnaný boj Císař – nejde až o tak velký konflikt, jak může karta působit na první dojem, oni sice stojí proti sobě, ale znají své meze, hranice a respektují autoritu toho druhého, spíše se navzájem hlídají, ale umí využít silu toho druhého pro dosažení svých cílů, spolupráce při praní se s čímkoli, co osud přinese Kolo štěstí („…Jakmile jedna situace umírá, jiná dle řádu právě začíná.“)
- snahu o usmíření entity a o hledání kompromisu Usmířenost – snaha dostat entity blíže, lákat je na pevný honosný chrám („Místo, v němž individualita je chráněná“)
- spojení se vším kolem, naslouchání vesmírným silám a konání podle nich Hvězda – nejde ani tak o vazbu na konkrétní entitu, spíše o to přijmout, slyšet cokoli („S mečem naděje a ochrany. …)
- ze saturnské entity zrození humanoidního bílého přízraku Svět – jako ze skořápky vylézá člověk z hlavy entity jaksi jiný („Zrození dokonalosti. Božské a lidské dohromady …).

Dvorní karty jsou o popisu akce člověka a entity. O tom, zda spolu něco tvoří nebo naopak jednomu z nich společná snaha přinese záhubu nebo zda jenom něčeho získá.
- Rytíř holí před ní utíká někam jinam („Neznámy svět otvírá dveře. Duch je ve spojení s ptáky. Myšlenky jsou tak bílé jako sníh. Tvůj domov, tvůj hrad, se rozprostírá za horizontem.“) a povídání ve spojení s obrazem nám ukazuje jednoznačný obraz významu karty. Přesto člověk tuto situaci ustává.
- na rozdíl od situace Páže holí, které podléhá všemu negativnímu, nezdaru, neúspěchu a také svědčí o jisté nepřipravenosti. Také je vidět, jak se slévá v jedno s entitou evidentně proti svojí vůli a má tendenci boj vzdát („Být uvězněn na ďábelském místě.“)
- u královny holí se v této sadě musíme smířit, že jde o opuštěnou ženu, která na troskách toho, co ji zbylo, se snaží nějak jakkoli nalákat zpět, chytit do sítě vše, co ji připomíná slavnou minulost. Umí ale vzbudit iluzi, že to nejsou trosky, nýbrž hrad.
- pevně na trůně sedí Král mečů, jehož meč je připraven a entita za ním mu hlídá záda. Jelikož stojí pevně na zemi, má situaci pod kontrolou, ať již odpočívá před nebo po boji.

Karty Malé Arkány popisují běžné situace, v nichž entita podává člověku pomocnou ruku nebo nikoli a také člověk ji může nebo nemusí vidět, přijmout, reagovat vyplašeně, či brát její pomoc jako velmi žádanou nebo dokonce i vyvolanou. Prakticky zkoumám u MA postavení symbolů pro živly a jejich změnu oproti Esu.
- dvě hole u 2 holí naznačují dvě různé cesty – nejsou v poloze hole u Esa, takže není jednoznačné, kterou si tazatel vybere („Úspěch. Panství fantomů.“). Tu jednodušší, anebo složitější spojenou s ponořením se do temné strany vlastní duše, jejího poznání a ovládnutí.
- podíváme-li se na pozice mečů u 8 Mečů a představíme-li si za nimi tazatele, jednoznačně nám vznikne z tohoto vězení, tedy situaci, z níž se tazatel nemůže vyvléci. („Do uzavřeného místa, kde není žádné světlo, žáden vzduch smíš vstoupit. Je to místo, kde nenajdeš nic, jenom právě sebe.“). Nepomůže nic, než v ní zůstat a spíše hledat cestu, jak přežít.
- naproti tomu u kalichů a disků je zajímavé povšimnout si karty, jimiž došlo k dosažení rovnováhy mezi dvěmi centrálními symboly. Je to přesně to, k čemu by měl tazatel směřovat. Naopak tam, kde se snaha nepovedla a není rovnováhy na ploše karty, to zavání průšvihem.


Není vyloučen ani pohled na člověka jako na zosobnění, jak se nám věci jeví a na entitu, jak ve skutečnosti vypadají. Takto se lze získat zajímavé poznatky o podstatě věcí. Či pohlížet na entitu jako na pozadí nějakého problému, na to, co jest skryté v kontextu otázky. Mám zkušenost, že tyto karty také skvěle charakterizují partnerský vztah s tím, že tazatele beru jako člověka a jeho partnera jako entitu. Ale toto je možné vyzkoušet pouze u otrlejších tazatelů. Mnohým tazatelům nebudou sympatické již jenom barvy. Popravdě příliš mnoho tazatelů tuto sadu pro výklad nevolí, při prohlížení budí zájem, ale když přijde na výklad, dávají v podstatě přednost jiným sadám majícím poněkud světlejší barvy.

Žádné komentáře: