25.11.19

O užitečnosti stínu


Ovlivněni jungiánským pohledem považujeme stín za odvrácenou stranu osobnosti, za něco, co je špatně, jako bychom předpokládali, že vše špatné a špinavé v nás se koncentruje právě tam a může se tiše rozlézat do celé osobnosti. Chceme stín integrovat do osobnosti a nějakým způsobem ji kultivovat. Tento přístup znamená přijmout svojí odvrácenou stranu a i to špatné jako součást nás samotných. Místo potlačování a maskování přijetí.

Tento příspěvek však není o jungiánském pohledu na stín. Věnuje se poněkud nevšednímu vnímání stínu z pohledu mytologie Khem. Pro civilizaci, kde Slunce pálilo, představoval stín něco úplně jiného. Byl ochranou a prostorem představujícím jisté útočiště.  Jít do stínu Boha, znamenalo žádat jej o ochranu, být v bezpečí.

Stín je místem, kde je světlo méně intenzivní a bývá spojeno s pocitem chladu. Příliš mnoho světla oslepuje a právě stín umožňuje vůbec podívat se, jak se věcí mají. V parném létě každý pochopí, o čem mluvím. Stín je místem odpočinku, kde lze načerpat síly před tím, než se člověk vydá dál. Prostředím, kde se cítíme pohodlně, osvěžení, v zákrytu a chránění před okolním horkem, potem a dřinou. Místo, kde lze přečkat v bezpečí. Je to jisté útočiště, kam se můžeme po určité dřině vrátit. Jenomže stín není věčnou komfortní zónou. Jak se Slunce pohybuje po obloze, mění se i poloha stínu a člověk nesetrvává na místě. Být ve stínu, znamená reagovat na proměnlivost jeho pozice. Stín neznamená, že pohyb ustál.

Stín není negativní, protože nestagnuje. Neposkytuje bezpečí, aniž by člověk nemusel pokračovat ve své cestě, neb stín sám je pohyblivým. Být ve stínu někoho neznamená jenom nevyniknout jako ten, kdo je první na ráně, ale zejména být pod ochranou. Pobyt ve stínu není tím, co je cílem cesty. Člověk by měl ustát pobyt i pod přímou palbou slunečných paprsků, tedy všedního života, neb o ničem jiném Slunce ani není. Být pod něčí ochranou znamená být na někoho odkázán a nejednat sám za sebe. Stín tak představuje přechodné bezpečí, aby člověk mohl ustát ve své běžné denní rutině, na svém piedestálu nebo se pokoušel projít dál pouští.       

  
 

Žádné komentáře: