9.9.19

O channelingu

Kdo promlouvá to do ticha a naší duši zaplňuje ... ne ozvěna to rozlitá v údolí existence...
Je možné, aby člověk slyšel hlasy odjinud, které by mu předávaly poznání. Spoustu publikací autorů přesvědčujících nás, že to tak je, další skupina nás pro změnu ujišťuje, že nikoli, pouze nám může začít hrabat.
Takto zjednodušeně se dá odbýt jakýkoli channeling, ovšem mnohdy z toho nejsou jen nesmyslné haluze, ale naopak, pravda.

Channeling je v magii regulérní praktikum, jen by měl člověk dbát na nějaké ty bezpečnostní pravidla, aby neskončil s egem větším než Zeppelin. Pokud se podíváme do historie magie, zjistíme, že jej vyžíval např.  John Dee, madame Blavatská, ale i Crowley. Však co jiného jsou kontakty s enochiánskými entitami, které nadiktovaly systém, do něhož jen tak někdo nepronikne, tajní vůdci či Aiwass. Na to, co se dělo, se nazírá dvojím způsobem. Buď jako na kontakt s jinou inteligenci, v běžné hmotné formě se nevyskytující, anebo jako na rozhovor mága se svojí éterickou části. Netroufám si říci, co je u kterého z těchto velikánů minulosti pravdou, neb neměla jsem tu čest osobně s nimi promluvit a konfrontovat s pocity z vlastní zkušenosti. Ono je to v podstatě jedno, podstatné je, že všichni posunuli magii zase o kousek dál.


Channeling jako metoda byl již několikrát zdiskreditován, neb právě tím se zaštiťuje každý člověk, mající neposedné myšlenky, točící se kolem jeho komplexu, vyvěrající do touhy tu spasit svět, tu zase poučit lidstvo, anebo zprostředkovat lidem moudrost kdejaké entity. Pravdou je, že úspěch měli pouze ti, kteří zůstali více u básnického obrazu, viz A. Crowley a vydání jeho Liber al vel Legis. Tato poetika je natolik malebná a skrývající různé nuance interpretace, že je naprosto jedno, zda se jedná o samostatnou inteligenci anebo o část osobnosti samotného A. Crowleyho.  Naproti tomu Madame Blavatská, která si ve sděleních svých mistrů dovolila býti více adresná, několikrát čelila podezření, že záměrně podvádí.
Přesto ani její vize nelze srovnávat s některými New Age kázáními, jejich účelem je vyprodat co nejvíce pseudosdělení např. Thotha, Setha, mimozemšťanů apod. Myslím si, že autorky (či autoři) zůstaly někde na počátku a baví je plácat se v kaluži, kterou si objevily. Podobný balast kazí channelingu pověst, ale nevadí. Nejde o záležitost masově dostupnou, a když již informace vyšly ze skryta ven, jsou alespoň rozmělňovány natolik, že člověk bez zkušenosti rozdílu nepozná. Jako v každé oblasti, i zde ambiciózní převyšují talentované a vůbec channelingu nevadí, že u jedné kaluže se více lidí plácá. V podstatě je kaluž energickým letadlem postaveným na tom, že entita přímo sděluje moudrost lidstvu prostřednictvím talentovaných jedinců. Nachytá tak ctitele těchto praktik na tom, že on je výjimečný, patří mezi výjimečné, má dar…. (lze dosadit jakékoli novodobé esohlášky), aby také společně s autorem slyšel…    
Samozřejmě není potřeba zatracovat všechny, co začínají takovýmto nesmyslem. Talentovanému člověku časem dojde, kde je chyba v systému a pochopí, že místo hovorů s …. pouze energicky podporuje něčí konstrukci a jeho finanční prospěch. Každý nějak začíná.   
Popravdě, osobně se domnívám, že jakékoli sdělení, které člověku nařizuje, striktně jej omezuje, bude vždy, a mnohdy nikoli neprávem, bráno jako sdělení podvodníka. Nelze po druhém chtít, by se moc dobře podvolil něčemu, co nám zdálo se, jen proto, že nám se to hodí do krámu. Dovolím si tvrdit, že pro jinou inteligenci je snazší druhému člověku přímo či náznakem dát najevo, co by měl či neměl činit, než s tímto jít za námi, abychom tomu druhému jen tak řekli.

Channeling provozuji velmi často téměř 10 let. Za tuto dobu jsem zpočátku vychytala informace pravdivé, nicméně začátky byly zajímavé, často zkreslené. Vyzkoušela jsem i skupinové praktikování channelingu, ale dá se říci, že zde je výsledek mnohem diskutabilnější. Doposud jsem o tématu otevřeně nemluvila, ale domnívám se, že již nastal čas, abych něco k tomuto řekla. 

Toto slovo se vžilo pro označení situací, kdy dochází k propojení kanálů člověka s něčím více paranormálním. Lze úspěšně rozvinout i teorii, že na vše, co kdy bylo vymyšleno se lze skrze kolektivní vědomí napojit. (Tolik ze slovníku esoteriky.)

Channeling je metodou, která vyžaduje změnu stavu vědomí či schopnost alespoň se v této hladině vyskytovat. Dovolím si předložit čtenáři několik rad týkající se této metody, ať již channeling sá praktikuje, či se pouze setkal s popisem takové zkušenosti někoho jiného.

Především je velmi užitečné, aby si čtenář uvědomil, že není jedinou osobou, které se podobné věci dějí. Takových osob je hodně, bylo jich a ještě bude. Dostat se do stavu změněného vědomí natolik, aby člověk poslouchal něco či něco viděl, není až natolik výjimečnou záležitostí. Výjimečné je oddělit zrno od plev a ze slyšeného vybrat to, co je pro něj podstatné, co posune jej dál.
Je potřeba si uvědomit, že ač jde o spojení ve snu, transu, nebo tzv. snu za bdění, vždy předmětem bude něco, co člověka nějak aktuálně zajímá. Hledáme-li pouhou inspiraci, či posun při řešení problémů, může být tento impulz naším osvícením. Běda však, když se rozhodneme, že tato slova je škoda nechávat si jen pro sebe, ale je potřeba je vnutit dalším lidem, či nedej bohové, přinutit je, aby slova vzali vážně a něco dělali-nedělali.

Čím delší sdělení, tím více stoupá pravděpodobnost šumu. Mezi vysílač a přijímač se dostaly nějaké jiné informace, které podstatné sdělení zkreslují, protože máme tu vlastnost, že vše si přibarvíme tak, aby nám to znělo líbivě. Nestavím se k tomuto příliš příkře, neb nějakou motivaci pro cokoli je vytvořit si potřeba. Až později, kdy se nám metoda osvědčí jako užitečná, je vhodné se zbytečného zbavovat.

Zbavení se fantazijní části sdělení se těžce uchopuje, protože každý z nás je jiný, má jiné priority a v daný okamžik jsou u něj aktuální jiné věci. Nedají se tedy nějak přesně uchopit. Vodítkem není ani vyhození všeho, co zní nesmyslně, neb nejednou se potvrdilo, že to vypadá šíleně, se ukázalo jako pravdou. Je pouze jediný způsob. Pokud možno co nejvíce přesně si slyšené či vnímané jinak psát. Vracet se k zapsanému a soustředit se na to, co vyšlo, a na to, co nikoli. Je to zdlouhavé, chce to čas, ale posléze člověk získá cit a nějak vytratí se ona vata navíc. Potom již je dosti pravděpodobné, že se vyjeví pouze to, co skutečně je reálné.

Pokud mám tendence mluvit o reálném channelingu, myslím tím reálný, nikoli fantazijní kontakt, s jinou bytostí a reálné sdělení, které není protkáno fantazijními hláškami. Nenamlouvejme si, zejména v počátku máme tendence k vychytávání fantazijních přání, představ, prostě všeho toho balastu, protože bez fantazie není imaginace a chce to trochu času, aby se jeden naučil odlišit imaginaci od fantazie.

Channeling je dobrou metodou pro kontakt se svým astrálním tělem. Toto z našeho pohledu může se jevit a často se jeví jako vzdálená entita. Může mít různé vrstvy, resp. v různých vrstvách éterické reality vypadá jinak. Pokud má čtenář trochu rozvinuté jasnovidé schopnosti, může mu takto jeho éterická část dávat obrazy o tom, co se právě děje s jeho blízkými nebo ve věci, na které má on sám (zejména jeho éterická část) velký osobní zájem apod.

Osvědčila se mi metoda odosobnění se od sdělení. Jednoduše si sdělované zapsat, nechat chvíli být a posléze ve vhodnou chvíli se k tomu vrátit. Čím více neutrálně budeme sdělované přijímat, tím více detailů (těch, které
sedí) se dočkáme. Ke škodě není ani mít přestávky, protože tak se postupně něco sděluje a bude to dávat smysl, až toho vyvstane více. Za tímto účelem je velmi vhodné psát si deník speciálně určený pro tato sdělení včetně okolností sdělování. 

Čím méně zábran budeme mít vůči sdělovanému, tím více se dovíme.
Nejde o to být nejlepší nebo něco někomu dokázat, ale ověřit si, zda právě channeling je vhodnou metodou práce právě a konkrétně pro vás. Pokud ano, nejvíce podstatná jsou samotná sdělení. Nebojte se po čase barevně odlišit ta, co se projevila v realitě (ano, některá se mohou doslovně vyplnit, vyřčené někdo jiný téměř doslova zopakuje a pod), od těch, co nikoli (nebojme se označit balast, časem se k němu vrátit a říci si, proč právě takový balast náš mozek potřebuje (potřeboval). Nepovažuji balast, vatu… za neužitečné. Pouze nejde o informace získané channelingem. Pokud budete mít zápisky dejme tomu za 3 roky, zjistíte, že ona vata dávala smysl, abyste si vůbec schopnost pracovat s channelingem vypěstovali. Určitě zde naleznete po čase posun k čistější práci.
Žádné komentáře: