10.4.19

Mé astrologické křižovatky
Kdysi, asi tak před 9 léty, jsem se tedy vrhla nadšeně do astrologie, která měla být pouze rozšířením rozsahu znalosti okultismu, takovou doplňkovou metodou samostudia sama sebe. Devět let je pro studium astrologie téměř nic, kdybych tak mohla napsat 90, to by byl úplně jiný level. Cílem mého příspěvku je povzbudit ty, kteří v tom leží dva-tři roky a mají pocit, že kdykoli se podívají na nové kolo, zachvátí je panika, mají vymeteno a ven se prodírá podezření, že sami opravdu nikdy nic, co by  mělo jakoukoli vypovídající hodnotu,  nesestaví. 
Po devíti létech, je na tom člověk lépe, vážně, lze poznat rozdíl, ale pořád to není na to, aby kázal ostatním. Naštěstí jsem nezačala astrologii ambicí, že se ji budu živit, to bych musela dorovnat velmi přesvědčivým vystupováním, že vím velmi dobře, co dělám. Nakonec pro mnohé profi vědmy je astrologie jenom kulisa, když pochytily nějaký ten pojem a mohou se před nic netušícím klientem tvářit pomocí odborné terminologie velice učeně. Myslím, že chtít využívat astrologii k obživě, je velmi těžká cesta, jak pro ty, co přistupuji k řemeslu astrologa poctivě, tak i pro ty, co to umí na klienta zahrát. Ona hra je vždy vyčerpávající, těžko zbývá energie na další studium, což je pro člověka astrologii žijícího alfou a omegou. Nekončí to nikdy, proto hodnosti a tituly zde smysl nemají.

Každý pořádný magický řád v jistém stupni výcviku, obvykle někde na počátku, trápil své adepty studiem astrologie. Kdo vydržel a sestavil si horoskopy, ten mohl jít dál. Bylo jenom na něm, zda i poté u astrologie zůstane. Nicméně jsem přesvědčena, že ono skládání kousků osobností podle horoskopů je pro každého, kdo to s magií myslí vážně, užitečné, a mohl by si toto v nějaké fázi svého magického studia alespoň vyzkoušet. Přesně toto mně tehdy první rok uklidňovalo, neměla jsem pocit nějakého závazku, a pomohlo mi to překonat chvíle, kdy jsem s tím chtěla seknout. Ale ten pocit, udělám 50 horoskopů a seknu s tím, je úžasný. Přišlo mi, že jako adept neřád bych měla tento svůj handicap dorovnat.

Astrologie představuje jiný systém uvažování obecně, a i kdyby si adept magie pořídil jen jednu učebnici astrologie a něco se naučil, strávil s tím nějakou část a potom toho zanechal a šel dál, má to smysl. Šikovný adept si může spojit poznatky znalosti o astrologických symbolech a archetypech a využívat je pro svojí magickou práci, třeba, když si nějak bude potřebovat zachytit prvek času. 

Také se tím cvičí trpělivost a vytrvalost, protože počátky jsou spojené s hleděním do kola a nemožností se něčeho chytit a říci alespoň něco. Potom již je pouze problém říci něco, co by platilo ještě i po delším zkoumání.
Nicméně, kdo překoná počáteční úskalí, tak ten se dočká toho, že najde zajímavé věci o sobě, které si třeba i uvědomoval, jen se na ně díval z jiného úhlu pohledu.  Dříve či později nalezne někoho, komu něco řekne a bude to sedět. Ovšem bude dobré najít si někoho mezi nečary, oni čarodějové velice neradi, když jím někdo vidí do kuchyně a když již své data poskytnou, dělají vše pro to, aby toho  při rozboru potvrdili, pokud možno, co nejméně. Ze zkušenosti mohu říci, že čarodějky jsou na tom mnohem lépe, neb je zajímá jakýkoli pohled, zejména, pokud vážně potřebují něco vyřešit. 

Stran porozumění a astrologie hraje čas a odstup také nemalou roli. Měla jsem udělané své horoskopy, ale zjišťovala jsem, že to je jenom takový základ. A vůbec, když se pokusím aplikovat jiný pohled ještě a jinou metodu.... no, zůstala jsem, protože jsem vždy narazila na něco nového. Já snad již ani ty původní horoskopy nemám, bylo tam toho tolik co vpisovat a proškrtávat, až jsem astropoznatky začala brát více obecně a horoskopy dělám, jak to přijde, podle toho, co je potřeba. Zase, když máte před sebou živého člověka, který něco potřebuje, je podstatné to najít, jemu je úplně jedno jak. I kdyby to byl nápad, astrologicky těžko prezentovatelný, protože zde intuice a vhled velmi podstatnou roli hraje.

Začala jsem s moderní astrologií (nakonec ta je nejvíce dostupná) a již u výběru literatury mi autor buď seděl nebo nikoli. V tomto směru jsem dala na dojem a opravdu jsem se netrápila tím, co mi v danou chvíli nešlo. Dělala jsem to, co mi šlo, a časem se poddalo i to, co nešlo. Také jsem se neustále vracela k již přečtenému, těch poznámek, lepek nahoře i podél hran, podtržení časem dosáhlo různobarevnosti... Je to jako sněhová koule, člověk se něco naučí a na to se nabalují další a další věci.

Jak již to někdy bývá, v astrologii lze potkat něco, co nám nabourá dosavadní systém. Neměla jsem problém počítat s transsaturny, Chirónem, u již nastudovaných horoskopů zahrnout i planetky. Všechny tyto prvky mně bavily a obohatily můj přístup. Neuměla jsem do moderní astrologie začlenit arabské body a stálice, nějak mi nedávaly smysl.  Pro mně byl zkouškou siderický horoskop. Napoprvé jsem si přečetla a nechala být, neb ta legrácka není pro mně.  Potom jsem se tak nějak více orientovala na souhvězdí viditelná a nějak jsem se k problematice siderického horoskopu vrátila. Momentálně jsem ve fázi, kdy jej zkoumám na sobě a pár svých horoskopech. Smysl to dává, zejména, když v horoskopu hledám odpovědi i na otázky týkající se procesu ritualizací  a méněhmotných složek osobnosti. Neznamená to, že musím vše, co jsem doposud dělala, vyhodit jako špatné. Ono dva pohledy na člověka jsou velmi užitečné, jen člověk musí mít jasno, ve kterém z nich se kdy a jak stojí více nohami na zemi. Popravdě pro magickou práci je pohled siderický velmi užitečným, alespoň dosavadní výsledky mi dovolují tuto hypotézu vyslovit, více, až toho budu mít touto metodou více odpraktikováno.

Runový horoskop inspirovaný Pennikem je další velkou výzvou, prostě při mé magické cestě se stalo... Vyzkoušela jsem jej až na jednom kole, ale vím, že potřebuji tak 2-3 roky experimentovat. Pro tento horoskop je podstatné pověsit kolo na stálice, takže to siderické rozhodně k zahození není. 
A právě v tomto okamžiku, když mám pocit, že tedy dělám už dosti avandgardu, čím více nad svými runovými horoskopy přemýšlím, tím více docházím k závěru, že potřebuji poznat nejenom techniky, ale i přístup tradiční astrologie. Jinak nemám ty 2-3 roky jak odpraktikovat a odkoušet. Nu, jak se říká, odříkaného ch1eba největší krajíc, protože přesně této astrologii jsem se po celých 9 let vyhýbala. Takže Hádesova učebnice, kterou jsem v knihkupectvích obloukem obcházela, je momentálně někde na cestě ke mně... .  

Jak říkám, astrologii se neživím a mým životem prolíná se magie. Před 9 léty jsem nabyla dojmu, že bych nějak měla pro svůj osobnostní rozvoj se s ní seznámit. Nečekala jsem, že vydržím s ní 9 let, protože o nutnosti věčného studia jsem od počátku iluze neměla. Mohu říci, že při studiu, ani jakékoli astrovylomenině jsem se nikdy nenudila. Jedinou věcí je čas. Zpočátku, jak to již tak bývá, to byly časové výkyvy (někdy hodně hodin a potom na to týdny ani nesáhnout), ale později si člověk zvykne tu i tam něco udělat, až se propracuje k pravidelnosti. Právě můj ještě pořád trvající zájem o astrologii si mohu vysvělit jen jediným, pokud člověk něco chce dělat, čas potřebný se na to nějak vždy najde.     

       


   

Žádné komentáře: