4.2.19

Luna - Měsíc


Vesmírne těleso, které nám je blízké... jeho pohyb ovlivňuje život na Zemi, místo, kam vkročila lidská noha, umíme jej poměrně detailně fotografovat. Zároveň těleso, které každou noc má trochu jiný tvar a z různých míst na zemi vidíme jej jinak zbarvené.... Krajina, která otvírá fantazii umělců..., básníci tykají si s ní v předlouhých nocích... Umíme si představit její povrch, víme kde je jaké její moře, jak krásně postříbřeně vypadá...    

Luna či Měsíc je v mytologiích vnímám jako bůh či bohyně, záleží na pohledu. Z pohledu astrologického se jedná o planetu ženské polarity. Jenomže její náboj bude jiný procházeje znameními, těmi ona projde nesmírně rychle. Každé zabarví ji jinak. Je potřeba najít si k ní vztah skrze ženský pohled na ni i skrze mužský. Pochopením obou přístupů dojde k obohacení o další archetypální hodnoty. Představuje potenciál světa běžně skrytého, z něhož je někdy vidět jenom kousek, jindy celý a ještě jindy vůbec nic. Bez ohledu na to, co momentálně vidíme, ona je vždy celá. Právě tímto nám připomína existenci i něčeho jiného, než jenom toho viděného. 

Luna v nás evokuje noc... svět najednou temný, skrytý, přechod do fantazie a říše snů. Jak budou vypadt naše sny, či spíše náš přístup k ním, o tom vypovídá její pozice v horoskopu. Jak se budeme umět dostat nejlépe do transu? A jaký máme přístup k tajemnu? Právě na tyto otázky nám bude dávat, ač ne vždy srozumitelnou odpověď. 

Umíme vnímat emoce druhých, jak zacházíme s těmi vlastními, uvědomujeme si je? Jakou pozici mají emoce vůbec v našem životě? A co jiní lidé, kteří nám své emoce dávají či upírají? Matka... stěžejný pohled na Lunu jako na ženu a také i manželka, s níž muž spoutá svůj život. Vnitřní obraz matky a i manželky v horoskopu muže.  U ženy zase, co ona jako manželka potřebovat bude.

A co naše city? Umíme je otevřeně projevit? Nebo se budeme celou dobu skrývat v obavě, aby někdo jiný nimi nepronikl. A jak to maskovat chceme? 

Může být citlivá a empatická, ale může sklouznot až do patosu a závislosti. Může nás city nabít, inspirovat, anebo totálně zdeptat, záleží, jak ji máme položenou a aspektovanou. Můžeme mít úžasnou představivost a fantazii a vymyslet něco úžasně křehkého a neuvěřitelně krásného, anebo se uzavřít do pocitu marnosti. 
Láska a štěstí může s ní být spojená, ale také i citová vyprahlost.
V 1. domě mívá tendence vyhovět všem a držet se matky za sukně, v 2. má snahu dosáhnout emocionální jistoty, může mít sentimentální vztah k věcem své rodiny, umí vycítit, co kdo potřebuje, ale ohrožuje ji kolísavá finanční situace, 3. ví, kdo si co myslí, vidí ale svět podle své nálady, kolísá mezi zájmy, 4. při potížích utíká do lůna rodiny, jistá závislost na rodičích a pokračují jistým způsobem v tradici, 5. umělecky se sebevyjádřit umí, touha po dětech je s ní spojená, 6. pečuje o své tělo a citový vztah k prácí mívá, 7. přizpůsobuje se partnerovi, má tendence o něj pečovat, 8. umí se vcítit do nálady společnosti, může umět vycítit i ten správný kurs akcií, 9. umí vytušit, jak věci se vyvinou, 10. je citlivá na to, co si o ní myslí veřejnost, touží by matka ji milovala, 11. bezpečně se cítí mezi přáteli, umí podporovat různé programy, 12. umí nasát emoce jiných lidí, jen se musí naučit nezaměňovat je se svými, zneužívat ji lidé potom tendence mají, umí ale ona dobře skrývat své city. 

S ní spojené jsou rostliny jako kozlík lékařsky, pupalka, mák setý, okurka, pělyněk, šalvěj...

U znamení charaterizuje ženu a u muže ukazuje, jaké ženy přitahuji jej.
V Beranu je aktivní a podnikavá, citlivá na realitu a boj. 
V Býku je silná, spontánně miluje vše přirozené.
V Blížencích je spíše lehkovážna a více intelektuálka.
V Raku umocňuje ženské hodnoty a je plná fantazie. 
Ve Lvu dává hodně na vnější dojem.
V Panně analýza je citlivá a ovládaná rozumem.
Ve Váhách jde o citlivost estetickou.
Ve Štíru hodně intuitivní, jasnozřivá a skrze sex hodně řeší.
Ve Střelci je neuvěřitelně spontánní a se zájmem o neznámo.
V Kozorohu jde o ledovou Sněhurku, citlivku se smyslem pro realitu.
Ve Vodnáři je radarem zachycující ty druhé.
V Rybách je romantická a utápí se v dojmech.

Slunce a Luna prazvláštní vztah odjakživa mají. Jedno světlo září ze sebe a  ozařuje druhé. Podle pozice na tu, která odráží vidíme.
Platí, že jsou-li ve stejném znamení, zrozenec má tendence dívat se na sebe očima jiných, on potřebuje hodně svobodné vůle, jinak utonul by v tom všem. Zejména pozorní rodiče takového dítětě by být měli a svobodu mu poskytnout... Protože Slunce a Luna moc blízko sobě působí, takže je to protahovaní se o moc, který z nich vidět bude?
Je na místě zabývat se jejich vztahem podrobněji v postavení různých horoskopů. 

  
  

Žádné komentáře: