28.11.18

Astrologické domy

S astrologickými domy se pojí jedna jediná úvaha, brát je, či nikoli. Jistě, pokud se člověk věnuje astrologii, neobejde se bez nich. Jiné to je u lidí, kteří berou astrologii jako doplňující studium k magii. A právě těmto lidem je určen můj příspěvek.


Pro magii je typické, že chce dosáhnout propojení světa subjektivního s objektivním a změnit tak každodenní realitu, je to práce na kultivaci osobnosti a cokoli má jít v magii na ruku, potřebuje kontext. Tak jak souhvězdí představují sektory nebeské, tak domy rozdělují sektory pozemské. Je chybou zaměňovat znamení a domy, protože domy jsou o něčem jiném. Domy představují oblast, ve které se sektory nebeské odrážejí, promítají a jsou v nich planety nějakým způsobem projevují.

Na počátku narazíme na problém systémů domifikace. Pokud nevíme, co a jak, tak lze vyjít z předpokladu, jedno znamení je stejné jako jeden dům, nicméně se tím člověk v astrologii o mnohé ochudí. A magie je přeci o působení na hmotu. Dávám zde tedy odkaz na systém domů a objasnění, kdy v které situaci je použití toho kterého systému vhodné. Petr Rastokin, SYSTÉMY ASTROLOGICKÝCH DOMŮ - ZRCADLO STVOŘENÍ

Z vlastní zkušenosti, nejčastěji používám systém Placida, ale na některé věci týkající se pevně vytýčené cesty nahlížím skrze systém Campana.

Ať zvolíte kterýkoli systém, tak je potřeba pamatovat  na některé obecné záležitosti, které jsou praktické i pro rozbory vážoucí se k magii:

  1. Planeta v domě či stélium, tedy obsazené domy, jsou významné pro člověka a měl by jím věnovat pozornost, je nucen tyto oblasti řešit v souladu se zkušeností, která se k domu vztahuje.
  2. Prázdné domy, zde planetu nenajdete, tedy tyto domy nejsou v centru pozornosti. Při magii v určitém stupni již nemáme pochybnosti o reinkarnaci, takže si dovolím konstatovat, že tyto oblasti života byly již v některém z minulých životů vyřešeny. V těchto oblastech člověk obvykle sám si velmi dobře počíná.
  3. Hraniční planeta, orbis 3° až 5° od hrotu domu ovlivní i následující dům, nejenom ten, ve kterém leží. 
  4. Vládce domu, tedy vládce znamení, ve kterém leží hrot domu, má velký význam pro interpretaci domů. U neobsazených domů to jde tak nějak samo. 
  5. Osy domů ležících proti sobě se protínají a nějak jsou i ve vzájemném vlivu. Je potřeba si uvědomit, že prvních 6 domů jsou domy vnitřní, intimní, zatímco ty další jsou o tom, jak se člověk projevuje navenek.        
Význam jednotlivých domů naleznete v jakékoli učebnici astrologie. Určitě postačí pro obyčejnou interpretaci. Mi se ale osvědčil přístup Rudhyara, který významy jednotlivých domů staví více do psychologické roviny. Když si uvědomíme, čemu se magie věnuje, co je podstatné pro vaší magickou praxi, je tato interpretace více než užitečná. Seznámit se s ní můžete na stránkách Pavla Turnovského

Osobně při interpretaci nativu používám pojetí domů podle Rudhyara. Podstatou toho přístupu je, že tyto sektory se vztahují ke konkrétním zkušenostem a každý dům představuje sektor pro určité zkušenosti. Témata, kterými si člověk musí projít, odžit a nějak je zpracovat.

Jestli rádi experimentujete, podívejte se na své domy v různých systémech a uvědomte si, zda hroty domů leží ve stejných znameních, zda planety leží ve stejných domech. Někde dojdete ke shodě, jinde k odlišnostem. Přemýšlejte komplexně, co, kdy a za jakých okolností vám sedí?

Chcete-li nějakou klasiku, doporučuji Encyklopedii astrologie (Catherine Aubierová), jsou zde zajímavé významy poloh vládců. Na tomto si můžete uvědomit, nakolik takový zhuštěný výklad na vás sedí či nikoli. a jak by jste jej sami rozvinuli. Jinak tato encyklopedie Vám bude užitečná i  k jiným astrologickým pojmům.      

Žádné komentáře: