17.8.18

O nás, o člověku II

první část

Ač se to zdá být příliš jednoduché, ona magie je zde pro nás lidi a o lidech. Představa, že magie je je zde proto, aby člověk udržel různé stvůry na uzdě či naopak zajistil si přízeň bohů, je poněkud neúplná. Jde o to, aby člověk především pracoval se sebou a pro sebe.

Pokud si položíme otázku, co odděluje člověka od jiných tvorů, je to vysoká schopnost abstraktních konstrukcí a schopnost žít ve světě imaginárním a imaginace. Mnozí považuji magii za něco vymyšleného, něco postaveného na pověrách a přitom si neuvědomují, že stejné základy mají všechny humanitní vědecké disciplíny a také ekonomika. Pokud sledujeme, co vše je za tím, tak mýtus. 
Mýtus způsobil, že lidé věří po generace v Bohy a praktikují náboženství. Proto první právní řády jsou na náboženství postavené. Nejde jenom o kanonické právo jako dodnes fungující archaický systém, ale odvolávání se na Bohy najdeme již v Chammurapiho zákoníku. Najdeme toto v jakýchkoliv právních systémech a také i egyptský řád Maa´t je ve své podstatě řádem práva. Zákon, na kterém je postavená ale i magie. V tomto směru si dovolím poznamenat, že nic jako zákoník Maa´t neexistuje. Egyptská kniha mrtvých popisuje pouze proces vážení srdcí a zaklínadla, které musí v zásvětí člověk přednášet. Hmotné právo Maa´t není kodifikováno, také proč, jsou to jisté morální zásady vycházející ze srdce každého žijícího v Khem.  
Stejně tak nikdo se nepodivuje nad konstrukci právnických osob, které existují v důsledku společenského úzusu. Obdobně fungují i jiné věci, které jsou běžné v ekonomice.
Člověk z mytologie přechází do filosofie a taktéž i do psychologie, což má vliv na jakékoli lidské konání, které lze materiálně manifestovat, je sdělitelné a možno jej tedy sdílet s více lidmi a taktéž nějakým způsobem odráží naše touhy.

Magie je způsob, jak se postavit k věcem, které člověk obvykle neovlivní. Jde o sílu přesvědčení natolik silnou, až člověk kolem sebe mění objektivní realitu. Aby byl této změny schopen, nějakou dobu si k objektivní realitě utváří svůj vlastní vztah. Když se nad tím zamyslíme, magie vychází z mytologie. Je jedno, zda ji bereme doslovně, interpretujeme, vážeme na psychologii, ona jednoduše funguje, pokud jejímu fungování člověk na straně druhé nebrání. Vůbec to, aby člověk jejímu fungování nebránil, je to nejtěžší. Neb uvěřit je strašně těžké a skepse  mívá tendence narůstat do rozměrů, které jakoukoli materializaci hatí. Jde o systém, který lze částečně sdělit jiným lidem, ovšem pouze někteří, inklinující ke specifickému myšlení, umí sdělení pochopit a i mezi řádky získat pro sebe onu podstatu. Je to stejné jako s právem Maa´t. Musí oslovit duši člověka a najít místo v jeho srdci.

Nedávno mi byla položena otázka, jak to vše vlastně funguje. Odpověď  zasahuje více struktur, jde o to, jak ji sdělit tomu, kdo s magií začíná tak, aby pro něj magie měla smysl, aby vůbec začal. Zdá se, že tato otázka představuje výzvu hodnou nového projektu.  

Žádné komentáře: