17.7.18

Atum - - - Re


Atum aneb Pán absolutna, právě on jako první vznikl z pravodstava Nun. Šlo vůbec o první vodu, oceán chaosu, z něhož sám sebe stvořil Atum. A svět, jak jej známe, skončí, bude to právě on, kdo zůstane. Jeden z hadů, který není chaosem, ovšem z chaosu vznikl. Možná právě toto bylo důvodem jeho synkretické spojení s Reem.
Je hadem či člověkem hadem na svých zobrazeních. Jako Cheper dělí se s Reem o tuto podobu. Re představuje Chepera jako polední slunce, Atum jako večerní. Právě on schází do zásvětí, resp. tato složka spojení Atum-Re se aktivuje, a on zabíjí démony. Za zmínku stojí, že hadi, kteří v podsvětí démony porážejí, vydrží i po konci světa. Právě toto se využívá i v tyfónské magii.  
Stojí na vrcholu pantheonu? Hierarchicky nelze k této mytologii přistupovat. Stát pod jeho ochranou bylo praktické, neb on skutečně uměl porazit démony a jeho amulety před všemi běsy a strachy noci se užívaly. Zobrazovali jej i jako muže s hlavou Berana, ovšem pozor, toto je daleké koncepci Beránka božího, který se nechá jako oběť umučit. Zde by mučitel skončil rozsápán na tisíce kousků či spálen na uhel a jeho duše by uvízla v moři chaosu navěky, dokud toto by z ní neučinilo svojí součást.
S večerním Sluncem a amuletem Chepera lze nad ním meditovat. Jeho cesta je o koloběhu, od počátku světa až za jeho konec. Ten, který umí vyjít s chaosu, přitom chaos sebou nenese. Právě ono destruktivní využil pro stvoření sebe a následně již činil vše konstruktivní – tvoření a zanechání něčeho po sobě.

Re Sluneční kotouč, pluje po obloze. Přes den, ale i v noci, kdy v podsvětí svádí svůj boj s démony. Vždy vyhraje, a jeho pomocníky postupně si rozebereme. Pro člověka neuvyklého egyptské mytologii je zatěžko si představit, že tento Bůh v sobě zahrnuje i Atuma. Pro Egypt poměrně běžná záležitost. Ra také bylo jeho jménem. Lidé zobrazovali jej jako Lva, sokola, jestřába. S Reem spojuje jej podoba Chepera a kočky.
Re představuje velmi tvořivou sílu, již jenom tím, kolik bohyň je s ním spojeno, Někdy vedou se spory o roli bohyně. Třeba Maat byla považována v jedné oblasti a době za jeho dceru, v jiné, za jeho manželku. Jeho magické jméno znala pouze Eseth, té povinován byl a učinil z ní mocnou kouzelnici (ve smyslu mága).
Pro život Egypťana představoval to nejvíce důležité božstvo.  Provázel jej od rána – svého zrození, kdy vítězně vylézal po boji v podsvětí až do večera, kdy odcházel do podsvětí bojovat, takže ani v noci neuléhal ke spánku, nýbrž sváděl lítý boj. Na své bárce křižoval jak oblohou (právě ona dělila od chaosu svět) tak i zásvětím.
Horou zlata nazývali jej pro nemožnost pohlédnout mu do očí, když procházel se po obloze. Byl spojen se slunečním kotoučem a také synkreticky na sebe navázal Atuma. Ráno vylézal jako skarabeus, potom se v poledne měnil na sokola a nakonec byl ten s hlavou berana večer.  
Byl ochráncem faraona.
Oko Rea je spojené s více Bohy. Bylo dáváno Bohyním, které jej používaly k ničení v oparu pomsty. Právě ono nalezlo ztraceného Tefnuta a Šu. Aby oko upokojil, udělal z něj Urea na svém čele.
Pro navázání kontaktu jsou možné meditace, využití pozic z jógy pro pozdrav slunci. lze prožívat pouť slunce po obloze i v zásvětí. Zároveň je to i cesta, jak si navázat vztah k dalším božstvům.
    

Žádné komentáře: