22.5.18

Magie a věci finanční (poznámka třetí)
poznámka první

poznámka druhá

Finanční magie je velmi zapeklitou záležitostí, rozhodla jsem se napsat po nějakém tom měsíci  poznámku třetí. Nebudu se opakovat a pokud někdo má zájem, přečte si poznámky předchozí.  Ponechávám na čtenáři, zda mu má slova dávají smysl. Nakonec nedávám návody doslovné, ale nechávám dostatečný prostor pro vlastní kreativitu. Uvědomuji si, že ten, kdo mně osobně nezná, stěží umí říci, jak se toto daří. V podstatě mi nesejde na tom, abych podávala důkazy, nepotřebuji si ego pěstovat na uvádění, co povedlo se.   


Talisman

Svůj rituální talisman, který zvolila jsem pro vybudování pevného základu používám neustále. Prakticky do něj nevrtám, jen jak měním peněženky, tak on mění svojí pozici. Jistě, má i svého bratra, který nachází se někde jinde zas. Popravdě teprve jejich oddělení vedlo k výsledkům, kdy přestal onen pocit průvanu v peněžence. Zdá se, že po čase přistoupím k tvorbě dalších talismanů tohoto typu.

Musím ovšem přiznat, že kromě toho vytvořila jsem (již je to delší doba) i runový talisman, který z pochopitelných důvodů publikovat nikde nebudu. Zkušený čtenář ví, že takové záležitosti nejsou určeny pro oko veřejnosti. Vnímám jej vzhledem k jeho dosavadní funkci jako pojištění svého druhu.

V prvním příspěvku jsem se zmínila o experimentu  s talismanem i v oblasti podnikání osoby, kterou považuji za blízkou a dostatečně rozumnou na to, aby nenechala se  poblouznit Mamonem. Talisman se osvědčil, a tak jsem si něco podobného pořídila i pro vlastní potřebu. Je dobré finance postupně rozvrstvit, když tedy se začne dařit. Stejně tak si myslím, že je potřeba si rozvrstvit i talismany, již jenom proto, aby člověk dával i v jemnohmotné sféře svojí vůli najevo. Jsem konzervativní, takže jde o věci, které přibývají léty, a jak osvědčují se, zmiňuji se o nich.  Předpokládám, že kdo se začne finanční magii skutečně věnovat, tak časem, i kdyby po dobách nejistoty, se bude muset nějak
 s otázkou dalších investic vypořádat.


Poslíčci

Povšimla jsem si, že než se mi objeví dobrá příležitost, objeví se ruku v ruce s tím i ono lákadlo, jehož jsem pořád nedosáhla, nicméně představuje úžasný atraktor. Právě tím mi spolehlivě zabrání fixovat se na nějaký konkrétní cíl a egregor podporovaný entitami zvenčí může úspěšně bez mých nevhodných či dokonce pochybovačných myšlenek v klidu se vyvíjet. Asi to není z mých předchozích poznámek výslovně zřejmé, ale jedná se o záležitosti tuze živé.


Atribut změny

Flexibilita a variabilita jsou běžné pro svět financí, i pro ten více konzervativní. Proto je na místě, aby v tomto duchu člověk operoval a tak se i choval. Jistě, jsou zde prvky, které měly by přetrvávat, ale ona opora nesmí bránit změně. Nejde jenom o to někde něco hromadit, ale i jinde něco vynaložit pro smysluplný cíl. K tomu patří i radost. Člověk by neměl být pouze zaseknutým strojem, ale měl by se umět i těšit. 


Podpora

Lakomec to má těžké v magii finanční. Mít finance v sobě zahrnuje i motivaci podporovat něco, co je  neziskové. Jistě, nejde jenom o podporu vlastního již zisk nevytvářejícího důchodce či ještě zisk nevytvářejícího dítěti, ale i o podporu něčeho zvenčí. Každý z nás preferuje něco jiného a přesně to by měl podporovat, jinak spíše hrozí, že zabrzdí tok financí. I v tomto směru se toho vyplatí více. Zatouží-li člověk po větším platu, zisku, měl by si říci, že určitou částku měsíčně obětuje na podporu něčeho, co bez podobných nadšenců šanci vydělat si samo nemá. Jak jsem se zmínila v předchozím díle, podpořila jsem něco, zřejmě o to adresát nestál (resp. stál o podporu od kohokoli jiného, nežli ode mně, jen mi to nějak nedošlo :) ). Anebo možná jenom nejsem typ, pro který je vhodné podporovat něco, co zná dobře, neb se věci předimenzují.


Nepodléhat nepřízni

Ani po létech praxe se nedá zabránit tomu, aby nadešly okamžiky, kdy člověk tak docela nemá jasno, kam a jak by se chtěl ubírat. Takové chvíle jsou běžné. Stejně tak, kdo se vydá na cestu akciových trhů, bude se muset naučit nepodléhat panice. Však postačí jedno gesto Trumpa a vše je na chvíli vychýleno ve velkém.
Období nepřízně je zkoušou naší vůle a charakteru, zda udržíme se. Právě zde se ukáže, nakolik to člověk myslí vážně. Kdo vytrvá, dočká se zisku. Jen nesmí si své operace z jiné strany nabourávat.

Stejně jako všechny oblasti magie, i zde je vyžadována pokora a takt. Jsou záležitostí, které jaksi nelze narovinu pojmenovávat, možná proto, že u každého je potřeba jiného přístupu a prvků vlastní kreativity. Finanční operace ji vyžadují, chce-li člověk něčeho dosáhnout.

 

Žádné komentáře: