26.3.17

Ke tvorům méně hmotným...


Jsou duchové bytostmi, které nás svádí vlastním záměrem jen ten není na počátku zjevný? Možná stejně smysluplná otázka jako kdybychom chtěli takto obecně charakterizovat všechny tvory dobře hmatatelné. Nejsou stejní všichni lidé, všichni psy a kočky, byť navenek mají jisté společné znaky vztahující se k pohybu, tvaru, způsobu projevu... A není potřeba zapomínat, že to, co dobře neznáme, nám stejné přijde. Teprve vlastní zkušenost nastaví věci do srozumitelna a umožní rozeznávat.

Lidé běžně nerozlišují, vše nehmotné, jakmile se s takovou bytostí potkají, spadne do všezahrnujícího pojmu strašidlo. Jistě, projevy takové bytosti jsou trochu jiné, než na co je člověk zvyklý a nedejbože, když je toto spojeno se záhadným šustěním, praskáním a lomozením... ono děsivé je i samotné ticho. Jakmile si člověk trochu uvykne, začne tyto bytosti více konkretizovat, takže někdo vidí anděly, jiný draky, další neurčité chuchvalce hmoty, jiný zase tvory více humanoidní... Jakoby člověk předpokládal, že v tomto směru existuje pouze jeden druh a nic jiného to býti nemůže.  Popravdě, příliš mnoho o nich nevíme.

Některé z bytosti, které potkáváme mají s člověkem společného mnohem více, než bychom si mysleli. Nejde pouze o duchy kdysi žijících lidí, ale každý z nás má éterické tělo, které je více či méně provázáno s tělem hmotným. Mohou žít více či méně společně, anebo více či méně odděleně...
Ovšem bylo by chybou předpokládat, že vše, co takto potkáváme, má původ humanoidní... Lidé a zvířata nejsou jedinou formou inteligence. Možná za povšimnutí stojí, že některé bytosti jsou svázány více s rostlinnou říší nebo se raději otiskují do kamenů... proč asi? Můžeme potkávat i lokální potvůrky navázané na konkrétní místo, či rodinu, anebo i v soužití s člověkem.

Ať vnímáme je jak chceme, měli bychom pamatovat, že jakákoli kategorizace, snaha je popsat spočívá pouze v omezení lidské mentality, která se umí absolutna dotýkat, možná v něm chvíli pobýt, ale nezvládá v něm setrvávat... Jestli se dá na něco spoléhat, není to racionální interpretace, ale v něm zachycení odtamtud, z druhé strany...


Žádné komentáře: