26.7.16

Tarot skrytých světů (Stephanie Pui-Mun Law a Barbara Moore)Barbara Moore je osvědčenou autorkou, která psala úvody a manuály pro více tarotových sad. Ve spojení s jemně éterickými obrázky Stephanie Pui-Mun Law vznikla zajímavá sada vykazující vše potřebné pro tarot. Má svojí hloubku, respektuje základní symboliku systému Rider-White a obohacuje ji o něco svého. Její jemně pastelové barvy a tenké linie oslovují to jemnější v duši vykladače.

Předem varuji, že tato sada není nic pro pragmatiky ani lidi zvyklé vykládat striktně podle základního významu tarotu uvyklé přesnému významu té či oné karty. Tato sada skládá kromě obrázku v části knižní i samostatný příběh, který se může vrstvit podle počtu tažených karet. Knihu lze použít stejně dobře i jako orákulum. Text zároveň obsahuje i otázky, na které by vykladač mohl najít odpověď v okolních kartách.

Sada je vhodná pro zkušené vykladače, které obrázky osloví. Pro vykladače, jímž se obrázky líbí a přeci jen jsi nejsou až tolik jistí, lze sadu využít i pro prohloubení znalostí. Postačí jenom trochu improvizace a komparace. Osobně si myslím, že vykladač by měl znát dobře buď Rider-White klasiku, i když z ní nevykládá anebo Thothův tarot. Mutací založených na systému Rider White je přeci jenom více a toto je jedna z nich. Oplatí se mít více sad a jednotlivé karty v nich srovnávat. Na této sadě si může již se základy obeznámený vykladač srovnat své základní znalosti s odlišnostmi té které karty. Zase není potřeba přístupu ryze vědeckého, když v praxi jde o to, rozhodit karty a před tazatelem chytit myšlenku, inspiraci... a potom výklad již krásně vede se sám. Pokud vykladač pouze točí vatu, není to vinou sady, ale vinou jeho velikého ega, které si osobuje právo znát životy druhých lépe, než-li oni sami. Kdo má dar jasnozřivosti, ten si poradí s čímkoli.

Kniha obsahuje i rozklady, a to tyto:
1. vyložení jedné karty, mi je sympa, že není zde žádné tabu, o čemž svědčí i mé zkušenosti,
2. vyložení 3 karet, nejenom minulost-přítomnost-budoucnost, ale i jiné pohledy,
3. keltský kříž, klasika,
4. je ve hvězdách láska, to může být klientsky zajímavé, nemám vyzkoušeno,
5. vydrží nám to? když již láska je, tak navazuje, to je také klientsky zajímavé,
6. rovnováha v pohybu, zde mohu říci, že tento rozklad používám na věci, když se karty zavřou a odmítají na konkrétní situaci cokoli prozradit. Zdejší kritéria jsou tak krásně neurčité, že se člověk přeci jenom něco doví. Přesto varuji zvědavečky před příliš doplňujícími otázkami;
7. cesta, může být zajímavá před životními milníky, nebo než člověk začne něco jiného, usuzuji, že se zároveň doví, co je potřeba ukončit, aby tedy to nové bylo v poho,
8. vzkazy z vesmíru, to je také klientsky zajímavé a populární, ale dá se toho využít i pro poznání karty a tréning vizualizace,
9. splnění snu je rozborem, pokud sám člověk chce něco vykonat. Ze své praxe doporučuji používat na situace, kde není cílem jiná osoba (profi vykladači mi asi dají za pravdu, že toho se týká fakt ehodně velké procento rozkladů), postupně se tak lze i z nevhodně nastaveného cíli dopracovat k cíli ustojitelnému a realizovatelnému... než jeden pochopí, že život není o vytyčování cílů...

V rozkladových vzorcích lze najít své. Je na každém, nakolik tendenční bude jeho přístup, čím méně tendenčnosti, tím více pravdy (ne její interpretace).  

Několik karet pro konkrétní představu:

6 pohárů

Zde se odvíjí příběh, kdy holčička chystá pohoštění pro své plyšáky a na toto láká zvědavé víly a skřítky. Ví, že se jím nemůže přímo přimluvit, oslovit je. Potvůrky jsou příliš plaché. Ona má odvahu pokoušet se o nemožné a nemožného dosahuje v pohodové atmosféře. Někdy se člověk ocitá v situaci kdy vážně nejde naběhnout do situace a říci, tak a jdeme dělat tu 6 pohárů :)

Páže měčů

Úplně nahoře první karta představuje osobu, která se nechává vésti Labutěmi. Jde o osobu, která si uí vyhodnotit situaci, silné a slabé stránky, co podělalo, v čem nasbíralo body a také umí jednat mentálně, tzn. neřídí se povrchní logikou, nýbrž se nechává vést svými hlubšími myšlenkovými pochody.

Svět

Jedna z oblíbených karet v každé sadě. Pantha rei, svět je v pohybu, hmota se hýbe, plyne čas, pohybují se atomy a k tomu je dán do kontrastu navzdory pulzujícímu světu okamžik Věčnosti, kdy existuje pouze prožitek teď nezávislý na času. V tento vzácný moment, pravda pokud si jej člověk umí nastolit, se doví vše, sáhne si na puls dění věcí a doví se, co potřebuje. Říkám kartě Svět Bingo a fascinuje mně, jak každá sada se s tím, co to je umí vypořádat po svém. Pouze připomínám, že okamžiku vědění nelze dosáhnout pokládáním x otázek..., jak ostatně bývá u běžného vzorku tazatelů zvykem.


Závěrem ještě pár slov, zda si sadu pořídit nebo ne. Tarot je někde na hranici mezi uměním, kýčem a vůbec různými styly. Jde o obraz a obraz je spojen s dojmem. Pokud se díváte na obrázky a ony něco ve vás oslovují, nebudete litovat. V opačném případě toto není ta správná sada pro vás.  

Žádné komentáře: