17.4.16

Beran - alegorie

Úvodem poprosím laskavého čtenáře o shovívavost, neb skutečně netroufám si popsat vyčerpávajícím způsobem toto znamení zvěrokruhu, spíše mám v úmyslu vyzvednout některé aspekty. Ať je tento příspěvek brán jako troška do mlýna.

Beran rozhodně není oním laskavým zvířátkem ležící na hostii v poklidu. Nečeká, až jej někdo sní. Je pln energie a schopen akce. Jeho rohy  třpytí se v odlesku Slunce. 
Nelze opomenout egyptského Amona, jehož vyobrazením je muž s hlavou Berana, vládce Egyptského pantheonu, alespoň v období Nové říše. Máme-li brát do úvahy egyptskou mytologii, nesmíme zapomínat, že jde o poměrně dlouhou etapu, v průběhu které se božstva vyvíjela nejenom v  čase, ale i v různých lokalitách. Snad lze najít sjednocující prvek v tom, že jde o boha mnoha tváří -nepoznatelného. Možná proto jeho spojení jako AMON-RE bylo alespoň ve světle Slunce viditelné...tedy zachytitelná podoba.
Další zajímavou legendu spojenou s Beranem je Zlaté rouno. Jak lze z legendy vytušit, Beran se Zlatým rounem byl obětován. Pro pečlivého čtenáře doporučuji mýtus o Beranovi, který pomáhá utéct dětem Dia Hellé (nepřežije, spadne do moře) a Frixovi (toho Beran šťastně doveze k východu Černého moře), přeživší chlapec jej z vděčnosti obětuje Diovi, stáhne Zlaté rouno, pověsí na strom v Aréově háji (římsky Mars) a strom střeží drak. Pro začínající astrology je tato legenda klíčem k zapamatování si, proč je Beran spojen s Martem a neopomenou se v horoskopu podívat se na pozici této planety a její vztah k planetám či jiným tělesům nebo bodům ležícím ve znamení Berana a zakomponují i dům. Zlaté rouno se stalo námětem velikého putování Agronautů. Ve středověku se legenda stala inspirací k založení Řádu zlatého rouna (Ordre de la toison d'or - 1430), později se stal řádem jako vyznamenáním.

Beran je snad posedlý vítězstvím a jde si za svým doslova hlava, nehlava. Nemyslím tím sluneční znamení, ale Berana v horoskopu. On nejdříve jedná a potom myslí, a také... v trpělivosti potřebuje hodně se cvičit...zdrženlivost je pro něj trestem :) Nejraději by vše zprudka naservíroval. Kdo takto jedná, bude mít zajímavá postavení v něm nebo aspekty... Má tendenci brát život jako zápas...pozor na pomstychtivost a hru kdo z koho s ním, ten potenciál sebe ničení aktivitou je ohromný. Může se projevovat i v předimenzované sportovní aktivitě. Jestli někde hledat odvahu a osobní statečnost, právě kolem Berana... Měl by si vybírat, do čeho energii vloží a naučit se vyhnout konfliktu kvůli věcem nepodstatným...
Pokud se chce člověk naučit regulovat energii, rozkládat síly smysluplně, tak to je tématem Berana, Marta a prvního domu. Lze poznat, v čem člověk sám na sebe působí destruktivně a co předimenzovává, kdy asi ztrácí hlavu. A najde se i řešení, jak toto srovnat.

Poznámka pro ty, co se astrologii učí: Beran je spojován s prvním domem, ale prakticky se může vyskytovat kdekoli v horoskopu, nicméně to nic nemění na významu tohoto prvního domu. Není špatné cvičení uvědomit si, co způsobí potenciál Berana v tom kterém domě.   


Oheň, Mars, I. dům

Typický odsudek Berana:
sobecký (zdravě sebevědomý, rozhodně nestojí v koutě), 

vznětlivý (říká svůj názor velice razantně a jednoznačně s důrazem ve výrazu a slovním spojení), 
netrpělivý (zapálený a nadšený pro věc, nejraději by vše udělal ihned), 
bezhlavě se do všeho vrhá (musí se naučit myslet dříve, než-li něco provede, umění taktiky se dlouze učí díky zkušenostem), ´
neuznává autority (nebojí se říkat svůj názor, odmítá se chovat, jak se od něj očekává).

Žádné komentáře: