29.2.16

Ach aneb kouzelná část v násMnoho se toho říká o magických schopnostech člověka, o síle, která umí konat zázraky, působící nadpřirozeně. Ve Starém Egyptě měli pro toto pojmenování Ach. U většiny lidi se projeví teprve posmrtně, ale mystická smrt je počátkem transformace vedoucí k iniciaci člověka pro cestu magickou.

Bylo by omylem brát Ach jako rozparcelovanou část osobnosti, duše. Jde o komplexní projev (jak říká religionista Janák) a je na každém z nás, zda umí jej v sobě poznat, probudit k životu, aktivovat. Podle všeho, a nejenom z pohledu starých egypťanů, existuje ohromný potenciál nacházející se v každém z nás. Problémy nastávají při pokusech jej oživit a následně udržet v chodu.

Egyptská kniha mrtvých poskytuje jistý návod, pokud člověk jde touto cestou, a je jeho duši srozumitelná. Člověk se vypořádá s mnohým, než projde tenkou čárou a odpoutá se... je nucen stát se někým jiným, lepším, neb před Váhami Maat se ničeho neskryje.

Ach je věčnou hvězdou na obzoru, která nikdy nezapadá, doprovází Rea při jeho východu i západu. Kotouč Slunce není viděn, přesto již horizont září... Místo západu, ale i úsvitu... Ach představuje koloběh ve věčnosti, konec a nový počátek. Kdo neumí se odpoutat od jistého a jít znovu do nejistoty, nemá Ach aktivní, neb právě toto je jednou z jeho vlastností. A bohové jsou mi svědkem, že někdy osud hodí vskutku netradiční výzvu nutící člověka zbavit svojí morálku pokrytectví a strachu. Kdo chce probudit a udržet Ach, zvelebit jej více a více, nemůže couvat před výzvou. Neb nadpřirozeno vyznačuje se na straně druhé překonáním předsudku, že něco nemožným je... Překonání lidských slabostí...

Ach působí na Ka udržující člověka při životě, ale umí být svázaná i s Ba, tedy tělem posmrtným. Nejde jenom o éterického dvojníka, nýbrž o celou osobnost a právě probuzení nadpřirozené moci v sobě vede k naději, že fyzickou smrtí to nekončí..., že to podstatné jde přenést i dál...

Probouzení Ach v sobě je nesmírným dobrodružstvím. Jen varuji, lze v různých obdobích a lokalitách Starého Egypta narazit na různá pojetí. Což je ostatně důvodem, proč mnohdy splývá Ach, Ka a Ba. Nicméně každý z těchto pojmů mluví o jiném nastavení síly. Ach je moc a schopnost nadpřirozená, kouzelná. Ka udržuje člověka při životě, odlišuje jej od mrtvého těla. Ba je zase to, co zbude jako dál žijící po smrti. Egypťané byli národem chtějícím udržovat vazbu mezi hmotným tělem a nehmotnou částí. Proto dovedli způsoby mumifikace k dokonalosti. Také se domnívali, že zachovalé pozůstatky poslouží Duši, tam na Západě...

Literatura říká, že typickou podobou Ach je Ibis skalní anebo hvězda, výjimečně mumie. Mumii to ale začíná, postavení se děsům a strachům, pojmenování svých činů minulých bez příkras, ale i patetického odsudku, bez sebelítosti. Až toto odumře, uvolní se prostor pro to kouzelné, nadpřirozené...a dál je to jenom na nás.
  

       

Žádné komentáře: