24.10.15

Zlehka o divinaci

A funguje to? Jde o nejčastější otázku, kterou mi kladou lidé nemající zkušenost s tarotem, esoterikou ani s ničím podobným. Na toto odpovídám vždy uvážlivým, jak komu a jak kdy. Obdobné otázky jsou kladeny i ve vztahu k magickým operacím. 
Odpověď je úplně stejná.

Jako každý obor, kterým se člověk zabývá, i tyto obory mají své techniky, nástroje a praxi. Laik na operačním sále, byť i vybaven veškerými nástroji by si také poradit neuměl. Zatímco dobrý chirurg zaimprovizuje i s horší výbavou. 
Jak chirurgie, tak i divinace vyžaduje určité nastavení psychiky trochu jinak. Divinace stojí někde mezi tím. Lze k ní přistupovat různě... někdy je použitelná alternativně, jindy poodhalí kousek něčeho, co tvoří se... a někdy ukazuje jen zrcadlový odraz člověka... jeho touhy a přání... , někdy toho, komu se divinuje, jindy divinátora...  

Sice tarot obsahuje v sobě popis universa, ale nejde o zkoumání  ve smyslu přírodních věd. Ty obrázky tam mají oživit imaginaci, upoutat vědomou pozornost a z vykladače tak skutečně může vypadnout validní informace o něčem, co skutečně je, bude, jen to tazatel ani vykladač v daný moment neví. Obdobně jsou na tom i jiné metody divinace. To, že někdo dokáže pojmenovat hodně věcí z minulosti, přítomnosti tazatele, zvyšuje pravděpodobnost, že se trefí i do budoucnosti, ale budoucnost ještě vytvořená není... Sama tento druh služeb nevyhledávám, ale vím o zkušenosti lidi, jímž divinátor přes několik systémů potvrdil fakta z minulosti, přítomnosti, ale vytvořil bajky do budoucnosti, navzdory přílišné sebedůvěře vykladače, jemuž se klienti vracejí.

Není chybou neodpovědět na konkrétní otázku, chybou je vysoké sebevědomí v této oblasti. To, že se 205 výkladů naplnilo nikdy nezaručí, že se naplní i ten 206. Také mi přijde zbytečné kombinovat astrologii, tarot, jiné karty, andělské karty... a kde co možné v rámci jedné divinace. Z takovéto překombinace, která má dokázat a doplnit již provedený výklad, vzniká jen spleť domněnek zaplétajících se jedna do druhé. Ale klient, zejména platící klient potřebuje, aby si s ním někdo popovídal, ujistil jej, jak jsou na něj ostatní hrozní a případně podpořit nějakou tu svojí paranoiu. Je to tak jednoduché, každý má nějakého nepřítele, případně je ochoten si jej vyrobit. Kolegiálně ale chápu každého vykladače, který urputnému klientovi odkývá všechny jeho domněnky, vůbec bych i chápala, kdyby vlastní energické vyčerpání si vykompenzoval zvýšenou sazbou.

Divinace směrem do budoucnosti nestojí na pevné půdě, v době, kdy je prováděná, nelze jí zaručit. Divinátor si je toho dobře vědom. Ten, kdo rozumí alespoň trochu duši člověka, nebude jej udržovat v paranoii, proti ostatním lidem, vytvářet nepřítele, paranoiu z prokletí a pod. 
Je divinátor pouhým médiem? Neměl by sklouznout do této roviny, on je tím, kdo divinuje, měl by tedy zůstat pánem situace...

Umění divinace je umění pohybu na velmi tenkém ledě mezi realitou a ještě ne realitou...mezi touhou po realitě a jejím tvořením... Divinátor nemůže utvářet osud svého "klienta", ač se o to mnozí manipulací pokoušejí dovolávaje se andělů a pod., někdy naopak musí odolat tlaku klienta, který chce až příliš mnoho rady, aby spoluvytvářeli jeho realitu. 

Je nesmírně těžké, pokud si osoba zakládá na své odbornosti (jakoby pseudokategorie z vědy do oboru, který je úplně o něčem jiném), nejspíše bude do klienta  projektovat své vlastní nedořešené věci...

Jasně, i toto umění vyžaduje zkušenost a je pravděpodobné, že běžný klient se dostane do rukou někoho, kdo zkušenosti sbírá. Ale ani to nemusí být na škodu, neb samotnému vjemu zde nic nebrání, naopak osoby s jistým druhem talentu vidí za roh bez ohledu na praxi. Podstatné je, že se nezalekne vize... Praxe je potřebná při jednání s klientem a získání zkušenosti, jak naložit s viděným ve vztahu k němu.  

Nu a někdy se prostě budoucnost vyjevit nechce...v takovém případě je lepší nechat ji za závojem...

Žádné komentáře: