9.5.15

Symbolika Luny v tarotu (Velká arkána II) 2.

Pokračování navazující na předchozí část přímo přechází k další kartě ATU:

Milenci (Robin Wood tarot)
V této sadě je kladen důraz na spojení ženy symbolizované Lunou a muže, jehož symboliku vyjadřuje Slunce. Sjednocení protikladů: světlo - tma, vědomí - nevědomí. Především citlivost a důvěra.
Vše, co doposud oddělovalo, spojilo se.
Aktivní mužská stránka, se stránkou pasivní ženskou docházejí ke souznění, které skrze Smrt (symbolika vzdání se jisté samostatnosti ve prospěch právě sladění se s tím druhým, již po tomto nevystupuje jen jednotlivec, ale je vázán závazkem k tomu druhému) přecházejí k chymické svatbě ATU XIV. Pasivní a aktivní, muž a žena, vědomí a nevědomí... ani jedno již není nadřazeno druhému, přecházejí do rovnováhy.    

Vůz (Haindl tarot)  
Na této kartě je Luna symbolem tajemna, koráb pluje a neví se přesně kam. Však figura na kartě ponechává jeho cestě volný osud, nedrží kormidlo, ani nijak jinak neurčuje směr. V ohni nadšení čerpá důvěru v sebe sama a nechává volně koráb, ať pluje si v dál. Ona postava moc dobře ví, že pluje-li ve správném proudu, bude dovezena v pravý čas na pravé místo.
Tato důvěra pramení ve spojení se svým nitrem, Bytostným Já, však i figura připomíná něčím andělskou postavu, jakoby jí byla protknuta. Ze sebedůvěry plyne i důvěra a láska k osudu. Ona sama na přídi vítá vše, co jí do života vpluje, přijímá lekce osudu i jeho přízeň. Jen tak může být "bohem" na Zemi...


Síla  (Haindl tarot)
Jedná se o kartu na pozici VIII a znázorňuje ženu třímající pevně v rukou hada, kterého ona zvládá, probuzení hadí síly v sobě a práce s ní. Pro čtenáře je podstatné, že figura na kartě je nahá, tedy o tom, že se jedná o ženu pochybnosti není a také lze usuzovat, že žena na kartě ničeho neskrývá, nemá to zapotřebí (btw. osvědčilo se mi u výkladu brát ohled i na to, nakolik jsou figury zahalené...) a jednak nepotřebuje žádnou jinou ochranu, neb síla, s níž pracuje je ochranou nejlepší. Manifestace ženskosti a v jistém smyslu i nevinnosti Poukaz na ženský aspekt je podtržen srpkem Luny, která ještě bude růst. Síla je probuzená, ovládnutá a práce s ní začíná. Zdrojem této síly je intuice a věci běžnému pohledu skryté,  neb děj na kartě se odehrává v noci, zde, v této mutaci, půjde o proces z nevědomí. I ve snech lze najít jistou odpověď.


Poustevník
(Robin Wood Tarot)
Můžeme polemizovat, nakolik zde jde o Lunu nebo světlo Lampy. Já říkám, že zde záměrně Lampa se s    
Lunou překrývá, nicméně, nevyhovuje-li čtenáři tato interpretace, klidně ať si kartu vypustí. Není náhodou, že právě místo Temné Luny zde svítí lampa. Ona vůbec lampa sama o sobě je zajímavým symbolem. Máme-li na ni pohlížet, jako na symbol zasvěcení, u Poustevníka půjde o samozasvěcení. Temná Luna je zkouškou a projde skrze ní pouze člověk věřící sám sobě, který nalezl vnitřní moudrost. I v Temnotě nalézá se světlo...
Poustevník není na tom tak, aby temnou noci mohl brouzdat nezahalen...naopak. Přesto v této sadě je alespoň jeho tvář zřetelná. Jeho světlo je v temnotě tím jediným v širokém dalekém okolí. Lilith ustojí pouze odvážný jedince, beze strachu. Zde se může Poustevník vydat jakýmkoli směrem, jakoby teprve zkoumal, kam přesně vykročí...


pokračování

Žádné komentáře: