12.11.14

K čemu je astrologie...

Úvodem na rovinu říkám, že nepatří-li čtenář k lidem s oblibou studujícím podivně zakreslené čáry mezi různými symboly ve snaze porozumět něčemu a najít něco, naučit se třeba i to, co se naučit nechtěl a nesmírně dlouze hledat odpovědi na to, o čem se poučit chtěl, tak k ničemu. Lidé se docela dobře obejdou v jakékoli své činnosti, i té, která se dotýká okultismu, bez ní. 

Pro mne, zde nemohu mluvit za ostatní, jde o pohled na svět a jeho popis skrze speciální symboliku. Ta umožňuje na rozdíl např. od tarotu mnohem celistvější pohled prakticky na cokoli, co je dáno konkrétním místem a časem. Případně jak se něco nemající toto přesné ukotvení v tomto prostoru (či kdy) projeví. Lze s ní stejně dobře díky doslovnosti klouzat po povrchu, jakož i vydat se do hlubin více imaginálních. Záleží jen na úhlu pohledu, který ten či onen astrolog zvolí, neb každému dává smysl trochu jiný přístup. Je možné přijmout přístup někoho jiného a nějak si jej modifikovat, stejně tak zvolit přístup vlastní. Nechat se vést zvolenou literaturou (v tomto směru jakkoli založený čtenář nezůstane zklamán), anebo být kreativním (více či méně...). Je docela možné, že kdo nalezl cestu a dogmaticky si za ní stojí, tuto mnou nastíněnou škálu možností nepřijme, protože on přeci velice přesně ví, co je správně. Má-li čtenář tento pocit, doporučuji, aby se nerozčiloval dalším čtením tohoto příspěvku :)Proč s astrologií vůbec ztrácet čas? 

Opětovně zdůrazňuji, pouze můj pohled, nemohu jednoznačně tvrdit, že toto se zájemce o astrologický rozbor doví od každého, kdo tyto služby nabízí. (Kdyby nebyla astrologie tolik zprofanována, nebylo by potřeba ani této úvodní věty. Pro případného zájemce rovnou říkám, že nedisponuji seznamem astrologů ani řebříčkem jejich hodnocení a nic podobného nehodlám ani pro futuro vytvářet.)
Astrologie ve svém komplexním pohledu umožňuje, aby člověk nejenom poznal své silné a slabé stránky, vlohy, dispozice, povahu, opakující se vzorce chování, včetně těch, které člověka odklánějí z jeho vlastní cesty. Nýbrž, a to mne na astrologii fascinuje, umí ukázat, jak nechat možnosti zvěrokruhu ve hře planet "ušité" na míru, projevit se tak, aby člověk byl na svojí cestu právě díky svojí vůli naveden, setrval na ní, nenechal se odradit protivenstvími a vše kolem něj jej podporovalo. Potom již astrologie není pouhým systémem poznávání a popisu skutečnosti, ale kreativním nástrojem umožňujícím měnit věci ve všech úrovních Bytí, což nakonec dopadne i na hmotu. Možnost konat svobodně bez ohledu na omezení, která při odvaze, vytrvalé a trpělivé činnosti, jakož i otevřené mysli, postupně odpadávají.

Ovšem netvrdím, že toto je možné pouze skrze astrologii. Jsou i jiné způsoby, které lze s astrologií provázat nebo provádět bez jakéhokoli vztahu k ní. Podstatná je odvaha, trpělivost, vytrvalost a kreativita. Astrologie v tomto kontextu může představovat odrazový můstek k tomu, aby člověk ve svém životě mnohé změnil a naplnil svojí Pravou vůli. 

Uznávám, toto nejde dělat v masovém měřítku a kdo má astrologii jako živnost, musel by k ní přistupovat jako konzervativní investor k ne příliš zavedeným dluhopisům (a stejně bude hrozit velká devalvace této hodnoty, jíž astrologie poskytuje). Jistě si toto nebude moci dovolit u každého klienta, neb většina klientů podobných služeb nejvíce platí za to, aby se měnit nemusela. Paradigma neměnného osudu je z krátkodobého ekonomického hlediska velice lukrativní. Proto také většina poskytovaných astrologických služeb je zaměřena na prognózu pro futurum, ať již ve formě popisu toho, co člověka čeká a nemine v určitém čase, nebo kreativnější hledání vhodného časového okamžiku pro uskutečnění něčeho. Poněkud jiný přístup volí astrologická psychologie nabízející přeci jen hlubší astrologický rozbor osobnosti, což není pro klientelu v masovém měřítku. Z velice pestré nabídky usuzuji, že poskytování astrologických služeb se vyplatí a i zde pronikl běžný marketing. 

Nicméně u astrologického rozboru z jakéhokoli pohledu, je potřeba mít na paměti, že každý astrolog do něj vloží nějaký svůj subjektivní prvek, nejedná-li se o práci ve stylu takováto konstelace znamená přesně toto. Potom by se nešlo o vlastní rozbor, ale pouze o papouškování toho, co již někdo jiný někde napsal. Levnější bude již v takovém případě obrátit se na nějaký astroautomat :) Tento subjektivní prvek na straně druhé nese sebou nebezpečí, že astrolog do rozboru osobnosti klienta bude manifestovat nějaké své nevyřešené věci, případně svůj pohled, který od pohledu klienta může být naprosto odlišný. Toto je ovšem riziko jakéhokoli výkladu, který si člověk nedělá sám. Nelze se všeobecnou platností říci, zda je lepší pohled na sebe sám nebo pohled někoho jiného, to již závisí na míře sebepoznání jedince.Fungování astrologie

Otázka, kterou domnívám se, nemá ani smysl řešit. Je chybou považovat astrologii za vědu, navíc za vědu pracující s absolutními hodnotami. Nakonec i každý astrolog dochází ke svým závěrům trochu jinak. "Metodika" bezvadně fungující u jednoho, může být druhému překážkou. Je potřeba vlastní zkušenosti, aby člověk smysl astrologie sám pro sebe pochopil. 
Objektivně určit, toto je správně a toto špatně, možné není. Astrologie vědou není a být již ze svojí povahy nemůže. Interpretace symbolů je více závislá na intuici a stojí natolik mimo rácio, že hra na větu a důkaz, je pouhou iluzí. Ovšem kdo na tomto si bazíruje, budiž mu to přáno :)  Ostatně proto akce spolku Sysifos (např. zde http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1214828381 ) postrádají smyslu.

Taktéž nepovažuji za přínosné přesvědčovat kohokoli zastávajícího názor, že na něj se astrologie nevztahuje, o opaku. Na rozdíl od přírodních zákonů jsou symboly astrologické určené duši, jiné zachytávají odraz ducha. Neznám universální recept, jak toto provázat i na rovinu hrubé hmoty, neb k tomu je nutná spolupráce toho, jehož horoskop je rozebírán. 
Není-li zrozenec (nejde o urážku, ale obecné pojmenování, používá jej běžně Forrest i Szabó, takže s klidem jej budu používat také :) ) přímo astrologem provádějícím rozbor sám sobě, považuji za vhodné jej do tvorby popisu horoskopu a interpretace symbolů co nejvíce vtáhnout. Uvědomí-li si mnohé na doposud prožitém, pochopí i, že pouze on sám může svůj osud tvořit. Astrolog mu poskytne jen příležitost pro to, aby nebyl jen bárkou na vlnách osudu, nýbrž sám mnohé změnil a naplnil své sny a vize.    

Žádné komentáře: