14.10.14

6 pohárů aneb o síle okamžiku...

Karta bývá vnímaná velice pozitivně, příjemná po stránce pocitové i fyzické, tazatel se v této pozici cítí veskrze příjemně. Je jako lahodící masáž z pohledu tělesného a ve vztahu k duchovnu, lze říci jediné, tantra...  
Figury na ni vypadají spokojeně ve stabilní pozici..., milenci mají k sobě blíže..., vztahy krásné, jak si jen člověk může přát v jakékoli oblasti..., často děti nacházející se až v křiklavě fantastické zemi... Vše zde vyvolává myšlenky na štěstí, inspiraci, časy, kdy se velice daří, na tom shoduje se více autorů. Ne myšlení, ale intuice nabíhá na vědomí...
To, co bylo rozvrácené, pochmurné, se dalo do pořádku... Barbara Moore podtrhuje aspekt, že zde na rozdíl od Milenců již volba učiněna byla. V Tarotu Keltských draků je kladen důraz na shledání a nečekané dary... Banzhaf zde spatřuje především romantické vzpomínky či romantické zasnění, pravda v tomto stavu, ono je to poměrně blízko...


Mojí nejoblíbenější 6 pohárů je ta Crowleyho. Slunce odrážející se na hladině vody, nad ní obrovské poháry na velkých rostlinách, připomínající mutaci mezi pohárem a kalichem květů, jímž právě slunce dodává zlatavou barvu..., voda do pohárů opatrně vtéká z lotosu nad každým z nich, není ji mnoho, ovšem vytváří skrze pohár velice zajímavé obrazce, nevidět, co přesně tam vzniká..., ty obrazce mohou připomínat i hada...Nicméně zde harmonie vládne, šance dát do souladu intuici s myšlenkou..., vše jasné je...
Slunce ve Štíru... 
Proces Smrti a Znovuzrození...
Přítomnost okamžiku, který je vychutnáván... čas zapomenul na svůj běh..., ač někteří autoři zde hloubku nevidí a mají kartu jen jako užívání si běžných radostí..., ona zde je a skýtá šanci na spojení ducha a duše... 
Chybou je plout jenom v temných vodách a nevidět Slunce, stejně jako koupat se pouze v odlesku jeho paprsků.
Antares upozorňuje na stonky vedoucí mimo kartu. Velice zajímavý aspekt, protože kdo vykládá více karet do řady, může si představit, jak se propojují s kartou vedlejší, či ležící pod ní... pro divinovanou situaci toto může být zajímavým prvkem. 

Dochází k vyrovnání se realitou i v emocionální oblasti. Člověk zažije pocit vysvobození, ať jedná se o cokoli. Stav, kdy je v zajetí emocí mizí a on je schopen přijímat, to co se mu právě nabízí. Tiphereth umožňuje člověku spojení se svým éterickým tělem, svým vnitřním Já a stane se moudřejším, neb zažije poznání něčeho nového. 

Pohled na kartu vyvolává pocit, že člověk pozoruje něco, co ještě není zrozeno, potencialitu, která teprve nastane, nicméně má jasné kontury. Je dobré nevrtat se v tom, co je tam uvnitř, ale ponechat v poklidu čas tomu, aby se to samo rozvinulo.    

Žádné komentáře: