24.8.13

Efektivní práce s energií

Pozitivní energie ... nese se světem a hodně lidí po ní baží. Něco příjemného, u čeho lze relaxovat, ulevit si od strasti běžného života, toho negativního ... stresu, požadavků, koloběhu ... . Její účinky jsou podobné jako u cukru, rychle dobije baterky, ale rychle se spálí. A tak nezbývá, než-li znovu najít něco pozitivního ... . Lze žít v permanentním shonu a následné pozitivní kompenzaci ... kolotoč, v němž člověk běhá stále dokola a nedostane se dole, ale ani nahoru. Navíc většina technik čerpání pozitivní energie je postavena na jemné růžové pěně, postačí nečekaný problém a vše se velmi rychle rozplyne. A ten doprovodný pocit, jak život strašně rychle utíká, jak čas dává všemu "na frak" často doprovázený frustrací z toho, že by bylo možné zažít ještě něco zajímavého, vzrušujícího, kdyby ... .

Energie jako taková sama o sobě je neutrální. Záleží jen na lidském umu, jakou hodnotu ji přisoudí. Nakolik ta hodnota bude vycházet z vlastního pocitu, nebo naopak z pocitu načteného či naučeného, jaký soud tomu či onomu patří. Jedna energie a různé pohledy různých lidí na ni, rozdílné přístupy k její transformaci, jejímu výdeji a příjmu.  

Náš svět je založen na dualitě. Neexistuje pouze kladný náboj, nýbrž i náboj záporný, a k posunu může dojít pouze jejich vzájemným působením. (Nakonec bez tohoto působení bychom si ani nerozsvítili.) Bude-li člověk cíleně vyhledávat zkušenosti mající jednu chuť a barvu, zůstane uvězněn v jejich víru. Naštěstí v tomto směru působí jako pojistka sled událostí a okolností - osud, ten donutí každého jedince více či méně příjemným způsobem ze zaběhnutých kolejí vyjet. Změna, ať již jakákoli, není pasti, tou stává se neměnná, byť příjemná rutina. Pravdou je, že první reakce na změnu bývá podle založení daného jedince opatrná či až negativní. Změna bortí jakoukoli jistotu. Jenomže obohacuje život o nové barvy a chutě, posouvá jedince dál, jen díky ní lze vyběhnout z ustáleného kruhu. 

Lidé mi často pokládají otázku, jak efektivně pracovat s pozitivní energii. Nejde o práci s pozitivní energii, ale s energii. Mnozí vyzkoušeli různé meditace u té zaručeně pravé pozitivní pocity vyvolávající hudby, práci ve skupinách na společném bohulibém zájmu, kterak pomoci shromážděním pozitivní energie lidem postiženým pohromou či neštěstím v daleké zemi. Nemám odvahu učinit jednoznačný závěr, nicméně mám podezření, že ony pozitivní vibrace vysílané do jinam končí nakonec v černé - všepohlcující a nenasytné - díře. Jisté je, že lidem, kteří se obrátili na mne, přijímaní pozitivních vibrací, ani jejich vysílání v dlouhodobé perspektivě nikterak nepomohlo.

Moje odpověď zní: práce se svým vlastním energickým tělem. Je potřeba si uvědomit, že různé meditace, cvičení, práce s čakrami, spontánní tanec, interpretace snů, vizualizace, akumpresura a pod. jsou pouze určitými technikami, jak je možno se svým energickým tělem pracovat. Ovšem obsah té práce si musí nastavit každý jedinec sám - základ, na němž lze stavět. Energické tělo je prostředníkem člověka mezi světy, mezi různými aspekty reality, umí proplouvat vrstvami časoprostoru ...bez něj by naše hmotné tělo bylo pouhou beztvarou hmotou. Někdy jej můžeme spatřit ve snech. Ne lapání pozitivních vibrací, či dobíjení se kontaktem s různými andělskými bytostmi, programovitým pácháním celosvětového dobra, ale právě práce s vlastním snovým tělem je efektivní metodou, při které člověk nemrhá energií jejím vkládáním do cizích egregorů.

Možná nabízí se otázka, jak tomu všemu dát vlastní obsah. Tento klíč musí každý v sobě najít sám ... někdy to může být i sada různých klíčů ... . Oproštění se od cílů kolektivních a nalezení svých vlastních. Hledání v sobě samotném, proces vyznačující se originalitou a kreativitou. Pravděpodobně v tomto procesu člověk přijde o pochopení ostatních, na něž bude působit jako podivín, samorost, individualista, člověk neschopen obětovat něco pro kolektiv ..., ale nalezne své vlastní štěstí..., poklad, jenž si může otevřít, kdykoli bude chtít, nejenom prchavý okamžik, jenž rozplyne se při prvním problému a on bude čekat na další ... .                          

Žádné komentáře: