17.6.13

Kontinuální výklady

Umění správné divinace spočívá v nalezení kompromisu mezi abstrakcí nepřeložitelnou do běžného jazyka a přílišnou konkretizací, která sama o sobě je natolik zmatečná, že až ji tazatel zažívá, degraduje jeho prožitek skutečnosti na pouhé lapání po dechu, neb jeho mysl je zaměstnaná divinaci. 
Kontinuální výklady nejsou určeny těm, co chtějí vědět vše, nejlépe ihned. Ani pro ty, kteří lpějí na detailech či drobnostech. Ti, již rádi skrze divinaci stalkují jiné osoby taktéž uspokojit nemůže, neb je postavena na subjektivní cestě jedince. Dát se do této záležitosti znamená věnovat tomu čas, trpělivost a zvládnout umění nechat vše plynout, až se sama situace vyvine.
Jak je patrné z názvu, jde o výklad na životní cestu, která se nepřerušuje, nekončí, jen se někam ubírá ... . Nelze si zde hrát na počátek a konec, na motivační cíle, cíle ..., podstatná je cesta, směr ... .

Tento druh výkladu stojí na osobní práci člověka se sebou samotným, jeho cestě, proudu ... a pod., když člověk pracuje s něčím, co není běžně lidské, co jej převyšuje. Podstatné ani není, zda tazatel a vykladač v jedné osobě k tomuto přistupuje jako k duchovnímu směru, energii, proudu nebo si to personifikuje do entity. Z tohoto důvodu volím sady obsahující 80 karet (tedy Crowley tarot s jeho černou a bílou anebo Quantum tarot s jeho Nekonečnem a Fénixem). Čímž netvrdím, že jinak by to nešlo.    

Dělat kontinuální výklady pro někoho jiného znamená splést jistým způsobem svojí cestu s jeho, což nemusí být ani pro jednu ze stran výhodné. Mnohdy nejde o konkrétní situace vyvracející či potvrzující výklad, zachytit proud někoho jiného bývá velmi obtížné. Logickou otázkou je, zda má smysl toto dělat skrze tarot, vždyť ten je postaven na systému stromu života a pro některé i prolínání s jeho stínem. Ne všechny cesty jsou totožné se stezkami stromu. Domnívám se, že tarot dosti přiblíží, jak se nějaký proud směr, může  projevit v běžné realitě poměrně srozumitelným způsobem, ačkoli není všepopisný. Z toho důvodu doporučuji tu a tam, dle vlastního nastavení kombinovat jej s Knihou proměn. Vnímá-li člověk dění správně, měly by oba systémy na sebe navazovat. Jistě možné jsou i kombinace s jinými divinačními metodami, uvědomuje-li si člověk jejich výhody a omezení.

Kontinuální výklad představuje mapu osobnostního vývoje, chce-li čtenář, může tomu říkat i duchovní "růst". Taková aplikovaná mystika, která se nějakým způsobem odrazí i v běžném životě. Měla by, nejedná-li se o pouhou fantazii. Srovná-li si člověk výklad za vícero období, měl by vidět, v čem je zakopaný pes. Prvotní srovnávací výsledky jsou po vícero výkladech. Nemyslím si, že je na místě častá frekvence počítaná na dny. Já takový výklad provádím někdy jednou za měsíc, někdy až za 2. Knihu proměn používám ještě s větším časovým odstupem. Aby se věci udály, potřebují svůj čas. To, co se ještě dokončit má, se v následujícím výkladu pozná. 

Počet karet i pozice by si měl každý po zralé úvaze zvolit sám. Já přistoupila k 7 kartám, které vykládám do kruhu, jednu za druhou, pozice si nepřiřazuji jinak, pouze signitifikátor kladu doprostřed. Popis výkladu níže doporučuji  brát pouze orientačně, nakonec bude potřeba si toto ušít sobě na míru. Všechny karty včetně signitifikátoru táhnu (zaryté numerology v tomto mohu ubezpečit, že to dělám již přes 10 let a vždy sedl :) ). 

1. Signitifikátor - podstatné téma, které se v daném období bude řešit. Všechny ostatní karty vykládám v kontextu s ním. Vymezuje určitou zónu, případně ji staví do mentální, astrální sféry či do nekonečna ... . Zda bude možná aktivita nebo naopak ... .  

2. Co již je vyřešeno - poukazuje na to, co se povedlo, v návaznosti na předchozí výklad bude dávat smysl. Je možné, že po nějakém období se toto v jiné kvalitě vrátí.  

3. Co je potřeba dořešit - opětovně navazuje na předchozí výklad, ovšem vliv, s nímž je potřeba se ještě vypořádat. Může se táhnout i skrze několik výkladů, jedná se o kontinuitu. Někdy tuto pozici nazývám, co jsem odflákla ... .  

4. Co se začne řešit - neboli konečně nějaká změna oproti dosavadním výkladům. Asi tak, ačkoli člověk jede možná ve stejných "kolejích", může to nové znamenat třeba změnu přístupu.Každopádně jde o nový vliv, se kterým se bude potřeba nějak vypořádat. Nevěnuje-li tomu člověk patřičnou pozornost, ono se to v dalším výkladu jak bumerang objeví na pozici ad 3). 

5. Co pro tu cestu se udělá, jaké energie jdou vstříc, případně, co zařídí "zlatá rybka", co spadne z nebe, přijde samo, aniž by sám člověk pro to cokoli udělal. Na této pozici kartu beru, že to přijde, a není mojí věci zařídit, by přišlo ... .Ono to dorazilo vždy kupodivu ve vymezeném časovém období ..., nu neptejte se jak, ale zde poznám, že to třeba nebude jen výklad na měsíc, ale na dobu delší.

6. Co mám pro tu cestu udělat já, aby to vše hezky zapadlo. Obvykle nejkomplikovanější bývá na to dát. I tom se dá naučit. Chce to jen trochu praxe a nějaké ty kapky rozlitého mléka, na nichž člověk uklouzne a veze se přesně tam, kam nechce :)

7. Kam to povede, kam se člověk dostane. Z karty na této pozici, zkušený sebevykladač bude mít naprosto jasno, nakolik zvládne pozici ad 6) ... . Ovšem toto není konec ... život bude pokračovat a ubírat se dál.


Koho tento přístup k výkladu zaujal, přeji hodně trpělivosti a šťastnou ruku při tahu či vrhu. Nezkoušela jsem jiné metody než-li tarot a občasnou "kontrolu" skrze Knihu proměn, třeba někdo jiný má postaveno něco podobného na jiných metodách.  

Žádné komentáře: