28.4.13

5 Holí SPOR... KonfrontacePředevším je potřeba si uvědomit, že pětky se vážou ke sféře Geburah, která nutí člověka postupovat vytrvale a budovat sílu. Jde o situace, kdy jsou záměrně kladeny překážky, které má člověk překonat. Jistě, nejde o situace příjemné, ale i takové do života přicházejí.

Na kartě je nepřehlédnutelný symbol Lva a Saturna. Dá se říci, že jde o sílu Lva v kleci, který je donucen být v nepohodlné pozici, tato pozice automaticky vyvolává jeho hněv. Esoterický pohled na kartu je spojený s vnímáním života jako břemene, neb člověk je přinucen řešit věci jinak, než-li tvořivě. Nelze tvořit, ne v dané situaci. Jde řešit pouze Sílou. Ono probuzení síly se projevuje jako hněv. Na centrální hůl je pohlíženo jako na olovo, které brzdí.

Jenomže vzadu na kartě planou plameny a nezdá se, že by jejich síla ustávala. Crowley přistupuje k centrální holi jako k holi nejvyššího adepta a těm za ní jako k holím menších adeptů. Z tohoto pohledu již ona Saturnská síla nevypadá jako blokace, ale jako lekce sebekontroly a sebeovládání. Podnětný oheň umí probudit zuřící Sekhmet, která roztrhá a zničí vše, co ji přijde do cesty a adept se má naučit tuto sílu nevypouštět najednou, ovládnout ji a využít energii k vytrvalosti. Crowley tvrdí,  že se neděje nic tragického, je to něco podobného jako nechuť vstávat od nedělního oběda.

Ne rezignovat, nýbrž se naučit překážky překonávat. Tazatel se dostává do stavu, kdy je nutné překážky překonávat, protože doposud stabilní situace se začíná měnit. Jistě, ty změny provokují a mohou vyvolávat hněv. Jenomže je potřeba se chopit i těch povinností, které nejsou právě milé.

Dnes se často mluví o tom, že člověk by měl umět vyjít ze své konformní zóny a dělat věci jinak. Nu, tak zde byl ze svojí zón vytlačen a on je nucen reagovat na novou překvapivou situaci. Jistěže, první reakci bude hněv, zejména, když okolí také právě plane. Má pocit, že vše kolem něj je zničeno, že snad potkala jej chodící katastrofa. Tak působí oheň na Geburah. Podstatou jeho poučení je naopak vytrvat ve svém dosavadním díle, ačkoli podmínky z okolí tomu nakloněny nejsou. Ono z té lávy, až ztuhne, může být posléze něco velmi hezkého.Karta vypadá v klasickém Rider-Waite provedení jako boj všech proti všem. Situaci, kdy hole jsou natolik zaklíněné do sebe, že s nimi prakticky již ani nelze pohnout. Vše jeví se být bez východiska, to nízké, lidské se projevilo u všech najednou - vzplanuli a navzájem se zablokovali. Při pohledu na figury logicky napadne otázka, odkud ten chumel lidí s holemi zasekanými do sebe začít rozplétat … . O tom by měly být okolní karty. Nemá cenu řešit, kdo začal, jakoby všichni najednou ... není vítěze ani prohry ... ztrácí všichni, neb tento konflikt smyslu nemá, přináší jen balast.

Další rozměr 5 holí - vyšší, nadlidský, představuje Thothův tarot. Vůbec s oblibou stavím proti sobě kartu v mutaci figurální s její obdobou v něm. Vyniká tak kontrast mezi typicky lidským a sílou, která již pouze lidská není. Nejde o zaklíněné figury … zde jedna centrální hůl blokuje další 4 hole za sebou, sama příliš pohybu schopná není. Její jednotlivé symboly jsou postaveny tvářemi od sebe, vzadu plápolají plameny v zápasu o to,  nepodlehnout skomírání.  Blokace síly ... zabránění jakékoli akci. Ty hole by se rozhýbat měly …, ovšem musí tak učinit násilím. Čas vyjednávaní skončil. Lev lapen do pasti. Takže nezbývá, než-li provokovat sílu ... . Jednat krok za krokem, postupně se dopracovat k probuzení vnitřní energie, probrat Bestii – Lva – Sílu a udělat něco ..., rozbit "beton", v němž je Síla uvězněna.

Přistupovat k ní lze různě. Rezignovat.  Brát to jako konflikt, jenž nastane … . Či jen pozorovat v bezpečí krytu, co se bude dít. Anebo, pomalu, ale jistě vyprovokovat akci. 

Často bývá karta označována za negativní. Jistě, nutí zaujmout jednoznačný postoj, ať již rezignaci, pozorování nebo odvážného zásahu do děje, ačkoli tento není tak docela možné provést najednou. Cokoli chce člověk dělat, chce to sérii postupných na sebe navazujících kroků. Uvolnění síly, získání kontroly a prostoru pro konání. Proražení svobodné vůle, ať děje se cokoli. Zde nastaveny mantinely jsou a vůle je potřebuje uvolnit, by se mohla projevit taková, jaká je. Strach z konfliktu omezuje, ovšem ona postupnost spočívá v eleganci udělat to tak, aby se nepříjemné konotace vyeliminovaly. I to, co vypadá jako nepřekonatelné se během času a prosazováním svého poddá. 

Beru kartu jako výzvu, kde pomůže exhibice, provokace a postupné údery kladivem na hřebík. Jak jinak by člověk poznal, že je na správně cestě, než když se to, co zdálo se býti nemožným, postupně naplní. Onu konfrontaci nevnímám ve smyslu vyvolání konfliktu s osobou, která se blokuje nebo vyražení do boje proti všem. Praxe ukazuje mi, že mnohem lepší je vzít jí jako příležitost konfrontovat samu sebe s tím, co je podstatné, za čím si mám stát a pomalu, ale jistě o to usilovat. Stane se, že lidé udělají něco, co je v rozporu s mým zájmem, potom dle mého mínění je na místě otázka, zda vůbec stojí za to, s někým takovým spolupracovat. To by mohla být ta centrální hůl blokující, či jeden z bojovníků v Rider -Waite mutaci (k němuž se sicher přidají další a vznikne z toho guláš). Mnohem lepší je nenápadně ne před centrální hůl, ale  poza ní se odsunout a tiše odkráčet svým směrem. Než se to těžkotonážní železo rozhýbe ... to již bude vše někde úplně jinde ... .P.S. pro čtenáře, jenž povzdechne si, kterak se mi to píše, když ona osoba je příliš blízká ... nu, zde větší odstup bude jen ku prospěchu věci ... .             

Žádné komentáře: