2.2.13

Eso pohárů - KOŘEN SIL VODYA zde zrodila se voda, element povstal z ducha nad nimi, který je ženským protipólem prvotního ohně, není Lunou, je něčím nad ní. 
Karta nemá ani Planetu ani Znamení... Je nad nimi. 


Na kartě bývá obvykle jeden pohár, z něhož přetéká voda, energie, případně jej drží nějaká postava. 

Při ponoření do karty u Crowleyho tarotu člověk prožije energii tekoucí, odtékající, protékající, vše cirkuluje naprosto bez zábran. Stav, kdy právě tvořící se emoce kolem dovádějí člověka do postavení nad vším tím a on v poklidu přijímá samotnou podstatu Bytí. Právě pocit naprosté důvěry umí tento stav vyvolat. Vždyť pohár je jakoby ponořen v hladině vody, ale ani ta nebrání protékání proudů od shora navrch, či zdola nahoru, obrátíme-li kartu. To vše má odraz v jasu barev vytvářejících se na hladině, nad ní i pod ní. Hledat zde něco konkrétní ho, jest pouhou iluzí ... Vše musí vyjít samo. Inspirace přichází sama. Projití touto kartou znamená vstoupit v úctu k sobě samotnému, jakož i Universu jako celku.

Karta je Důvěrou v Chaos, který zobrazí se v nižších vrstvách ve znameních Raka, Štíra a Ryb. Pro poznání systému je podstatné vědět:
2 Pohárů - Venuše v Raku
3 Pohárů - Merkur v Raku
4 Pohárů - Luna v Raku 
5 Pohárů - Mars ve Štíru
6 Pohárů - Slunce ve Štíru
7 Pohárů - Venuše ve Štíru
8 Pohárů - Saturn v Rybách
9 Pohárů - Jupiter v Rybách
10 Pohárů - Mars v Rybách. 


Z celého výjevu je patrná klidná atmosféra. Při pohledu na pohár se nelze vyhnout myšlence na Svatý Grail, jehož symbolika zde je více, než-li zřejmá. Vše je tak úžasně čisté, nikde stín pochybnosti ... jen pohárem proteče tolik vody, že na jednoho člověka je jí až moc. Symbolika Grálu zdůrazňuje prvek vše ženského, vše objímajícího, Biederman mluví doslova i o jakési spirituální děloze všech, kdo se oddají mystériu.

Energie razící z Esa pohárů jsou přespříliš na jednoho člověka, nedají se poutat na hmotu. Vytváří se něco velkého, přesahujícího vše, na co si lze jen sáhnout. A právě v tom spočívá její nebezpečí. Nic není zformovaného a jedná se o čirou emoci nemající žádný tvar. Na jedné straně veliký potenciál zformovat ji jakkoli, vyžaduje jen sebedůvěru a důvěru v probíhající proces, na straně druhé její energie odrážejí naprostý chaos v mysli tazatele. 


Situace, v níž bývá karta tažena, vyžaduje nasazení důvěry, dej se, co děj. Půjde o dosti nepřehledné okolnosti, které vypadají na povrchu úplně jinak oproti tomu, co skrývá se uvnitř. Poukazuje spíše na důvěru vytvořenou v nevědomí, kdy člověk důvěřuje, aniž by věděl proč, neb vskutku pranic v realitě jeho důvěru nepodporuje. V návaznosti na další karty může něco z nevědomí proniknout ven. 

Vše teprve vzniká po stránce emoční a důvěra představuje základ, na němž lze stavět. Potenciál vzít něco neuchopitelného a vybudovat na tom něco funkčního, přijme-li člověk pohyb jako základ. Onen základ představuje právě uvědomění si, že důvěra vychází z nevědomí a postupnou práci s ním se dostaví i poznání, z čeho tato důvěra vychází.

   

            Jen tak bude možné dosáhnout spřízněnosti bez vymezování se. Kde individualita je brána a svoboda respektována, tam stane se zázrak a světy dříve oddělené připojí se tak, až krásně do sebe zapadnou... Ve všech možných konotacích... Kdo nepoznal to, neuvěří....
                                                                                                                                             Map MAP (hlp)

Žádné komentáře: