17.12.12

2 mečů (komparace)

V mutaci Rider-White žena se zavázanými očima drží v každé ruce pevně jeden meč tak, aby oba držela ve stejné poloze.  Pochopitelně, mohla by dělat něco jiného, jenomže ona ví, že ve stávající situaci potřebuje nadhled. Toto řešení přijala dobrovolně, navzdory dotírání ledajakých myšlenek, nic ji nevyhodí z rovnováhy.
Dobrovolně přijala ticho a klid. Ponor do svého nitra ničím nerušený ji umožňují zavázané oči (nestačí, že je tma, ona potřebuje ponor do temnoty vlastního nitra). To chce být beze strachu, napětí, snahy mít vše kolem pod kontrolou. Sílu a energii v pasivní rezistenci dává do rovného držení mečů... . Zavázané oči zastupují aspekt spravedlnosti, nedat na to, co oči vidí, je potřeba jít do jádra problému, vystihnout jeho podstatu.
Atmosféru dodává Luna v první čtvrti, naznačující nový cyklus, nový začátek, ačkoli postava sedí na ruinách mající svoji historii u věčně pohyblivého, nikoli zde rozbouřeného moře.
V této situaci karta radí zanechat aktivity a být pouze tichým pozorovatelem přemítajícím uvnitř sebe. Nestavět se na ničí stranu, nevydávat soudy, nechat věci samotné běžet, ať se vyvinou. Nemá cenu ani zabývat se přespřílišným sledováním situace (ve tmě a se zavázanými očima to ani moc dobře nejde), naopak od ní odstoupit a věnovat se něčemu jinému. Vše, co se děje, není problémem tazatele. Není nutné nic řešit, postačí přemítat.

V Thothově tarotu nejde o kartu figurální. Dva meče ve tvaru X (zajímavý symbol doporučuji k němu rozbor René Alleau), za nimi jsou v pohybu větrníky ... . Luna ve Váze (oba symboly položeny na špičkách dýk), aneb rovnováha v emocích, nestála Luna zde nachází klidu. Váha ji nutí do objektivity. Dá se říci, že jde stav o subjektivní objektivity. I zde je Luna v novu. Uprostřed růže symbol Ducha. Spojení rácia a intuice vytvoří dokonalý výsledek - jasné myšlení. Není třeba toho dosáhnout ve ztuhlé pozici (větrníky vzadu jsou v plynule pomalém pohybu), protože jinak hrozí zřícení z hradeb, jako u Robin Wood tarotu. Postačí jako spojnici zvolit Ducha.
MÍR aneb sjednocení protikladů, negativního a pozitivního, náhled na vše z obou stran. Světlo ... nikoli tma oproti předchozí kartě, postačí ponechat vládu Duchu a vše tak jasné je. Všechny symboly, i figurky andílků zbožně spínajících ruce po stranách jílce meče jsou v rovnováze, samotné zbraně se krásně lesknou, do kříže vycentrované větrníky (zajímavý aspekt X a za ním kříž). V tomto tarotu i Spravedlnost balancuje na špičce meče, oba její symboly jsou položeny na špičkách dýk.
Tazatel by se měl vyhnout malichernostem, malým věcem. Myslet na nestrannost a skutečnost, že každá mince má dvě strany. Nepředjímat, nedat na podněty z okolí, nýbrž sám má na objektivní posouzení situace. Nechat promlouvat svého Ducha, což může být pro člověka zatíženého nízkými věci až neuskutečnitelný problém.  

Pokud člověk neposlechne a klidu nectí, příliš jeho myšlenky létají, může se stát, že ty meče spolu začnou se bít, a to již vratné nebude...

Srovnání dvou sad Egyptského tarotu 
Pro tarot egyptský jsem dospěla ke srovnávání Egyptian tarotu od Silvany Alasia a Egyptského tarotu od Clive Barretta.


Někdy, ač dobře víme, co máme dělat, váháme. Jindy potřebujeme jen vyčkat na ten správný čas. Koruna Ptaha představuje ochranu, něhu a laskavost. Rozhodnutí by mělo být činěno nikoli pod stresem, ale ve vhodných podmínkách, čloěk by se neměl nechat tlačit do něčeho, co nechce. Je potřeba se koncentrovat a ve správný okamžik vyrazit. Právě tento klid myšlenek stojí naproti kartě Věž a pomůže nám zvládat i takovéto situace, kdy se vše bortí pod rukami.
Druhá sada poukazuje na mír mezi soupeři, ovšem tito svého soupeření tak docela nezanechali. Je to přestávka na vydechnutí, mezičas, kdy je vhodné vyzkoušet, zda situace přeci jenom nemůže být vyřešena s klidem. ovšem boj tak docela není zažehnán.  
 
  

Žádné komentáře: