12.2.12

Meditace nad ATU (výsledky)

Pokud někdo trvá na standardních významech  jednotlivých ATU, udělá svojí psychice lépe, nebude-li dál číst. Jedná se o experiment meditativní, trvající 21 dnů, a zde zapsány výsledky z něho. Čtenář by měl k tomuto přistupovat jako k inspiraci, nikoli jako k dogmatu. 
Nebylo ambicí experimentu popsat ATU dokonale, spíše vyzvednout tu její složku, která se po meditaci projevila v osobním životě.   


I. Všem živlům vládnout a nechat je v sebe promítnout.
Malkuth ...  možnost vyjít z něho ven.II. Tajemno, cesta zahalená závojem, jenž poodhalí až na konci. 
Tak co? Opravdu si přeješ vstoupit do sféry Neznáma?


III. Cesta trnitá,  vede k lásce skrze poznání temnoty.
Jen málokdo si uvědomuje, že je korunována bolestí.IV. Opanování vlastní vůle, jež byla vyjevená.
Své slovo majestátem zaštítí a promění jej v čin.


V. Ten, který spojuje a učí..., nejen autorita,
zejména trpělivost a laskavost.


VI. ... ač linky osudu vytyčeny jsou, je potřeba volbu učinit,
zda nechat sebou vláčet, nebo mu jít vstříc.


VII. Je potřeba vyjet, ač neznaje přesné cesty, 
za svým cílem ..., správným směrem.


VIII. Jistá nejistota, nejistá jistota, to v rovnováze musí být ...
Váhy MaatIX. Zrada, pocit, po němž jen vlastní svět relevantním se stává ...,
překlopení do druhého kola, jen to umět ovládat.X. Střípky vědění a vzpomínek, dohromady se dávají ... na cestě kolem osudu, lze potkat je.
Někdy jsou nenápadně zasunuty do pozadí, jindy vypadají neuvěřitelně ...
přesto jsou a do vědomí si pomalu, ale jistě cestu derou.XI. Grance jisté jsou ... krása ducha se promítá do krásy těla,
ukotvenost Universa,

umění krotit a rozdýmat vnitřní oheň,
toť důsledek svobodné volby, jež bude učiněna.


XII. Pohleď do minulostí a vezmi poučení z ní,
co bylo bude, 
a bude,  co má být.


XIII. .. bez vnitřní proměny, toto nelze dát ...


XIV. Ke spojení ohně a vody, důvěra nezbytná jest.


XV. Na této stezce k setkání nedochází, 
v tom ta výzva právě jest.


XVI. ... já vážně mám to brát ... .


XVII. ...chceš osudu jít vstříc?


XVIII. ... tíživé ticho zmařené naděje, ozvěna pádu ...
je potřeba najít to, co zde není... XIX. ...pro poznání pravdy, pravé vůle ...
vše dovoleno jest. 


XX. čas bez hostů, tvoření malého, nejde-li velké, 
ponechání inspirace na Múzy, 
pomalu ale jistě, jen skrze vlastní síly.


XXI.  0.  
  Žádné komentáře: