21.9.11

Hodina Vlků

Ačkoli se v textu zmiňuji o tom, že něco obdobného zažívají i někteří mí přátelé, v konkrétnostech se jedná o popis mých vlastních „zážitků“ a pocitů během nich. Je potřeba pamatovat, že každý člověk bude určité věci vnímat trochu jinak, po svém, v jazyce, který on sám umí nejlépe dekódovat. Jednou se mi možná povede napsat se souhlasem určitých osob, jak vnímají různí lidé tu stejnou věc, ale zde toto nepopisuji.    

Podivný čas, kdy se lámou sféry, noc ustupuje ránu…
Nelze říci přesnou minutu, natož vteřinu, někdy kolem 4 hodiny ranní. Také by bylo zavádějící tvrdit, že se jedná o hodinu ve smyslu 60 minut.
V této době je poměrně pravděpodobné, že se člověk dostane mentálně někam jinam, zachytí informace od Jinud.

Nejsem první, kdo s tímto přichází. Zaslechla jsem o Hodině Vlků poprvé u lidí zabývajících se esoterikou, podávající ji jako vypozorovanou pravdu. Někteří kvůli této hodině hodně brzo vstávají, jen aby nepropásli důležitou informaci. Ovšem nikdo netvrdí, že informace se podávají každý den. Spíše jde o hru na čekanou, co kdyby. Tehdy jsem si říkala, že nemám šanci tak brzo vstávat, ledaže bych šla teprve spát. Znám se, před informacemi od Vyšších Sil dávám přednost spánku. Místo toho jsem konstatovala, že budou-li příslušné „Mocnosti“ chtít, informace se ke mně dostanou.
Posléze jsem si uvědomila na sobě a svých poněkud více na magii zaměřených přátelích, že ona Hodina Vlků „funguje“, ačkoli člověk vědomě není na příjem vůbec připraven. U mne je jedno, zda se nacházím ve stavu spánku nebo bdění. Asi se shodnu s více lidmi na závěru, že půjde o přechod do jiného stavu vědomí. Ve spánku to vnímám, jako bych byla probrána. Naopak v bdělém stavu, to vypadá, jako by mne něco nakopávalo k propadu do Jinam. Pozornost je vybuzena, ovšem fyzicky nastává stav jisté strnulosti, či pomalejšího provozu.
Nejedná se o klasický spánek, co vím, není pro toto předepsána žádná poloha (pokud si někdo něco takového vymyslel, pro mne je to jedno), může se tak dít i za chůze. Domnívám se, že toto je závisle na schopnosti přechodu mezi různými stavy vědomí, či schopnosti koexistence v různých stavech vědomí najednou.

Sama na sobě jsem v tomto směru zažila různé situace. Spát, být probrána do projekce, po jejímž konci následuje stav plné bdělosti, považuji za poměrně příjemnou záležitost. Někdy se zase nějakou dobu před onou hodinou samovolně proberu (nikoli, s tímto záměrem neusínám, ani nemám zajištěno buzení) a potom si doslova užívám stav, kdy je mé vědomí bez mé vlastní vědomé intervence přesouváno do jiné hladiny. Fascinuje mne najet někam, kde jsem ještě nebyla a sledovat, jak dlouho se tam udržím, potom se tam znovu (již vědomě a cíleně) vrátit. Ve stavu výkonu jakékoli jiné fyzické aktivity se jedná o vnímání ve více hladinách, je obtížnější vnímat pocity tento stav provázející (nikoli nemožné…), pozornost je zaměřená spíše na obsah podávaných informací.

Co do formy, toto bude individuální. U mne toto probíhá jako 3D projekce, kde vidím, slyším, některé doteky, vůně i cítím přímo vlastními smysly. V každé hladině je kvalita trochu jiná. Možná, je dobré nechávat tomu volný průběh, ono se to nějak samo naladí, na nejlepší možný přenos. Mé přenosy bývají většinou interaktivní, takže v nich jednám. Obvykle se někde ocitnu sama a potom se tam dostaví i někdo jiný/něco jiného a začíná samotný děj informace.

Počítám s tím, že fantazie je mocná čarodějka a může pracovat i v tomto stavu. Nehledím příliš na kulisy, mimo uvědomění si, ve které sféře se to nacházím. Vyplatilo se mi ovšem dát na vzhled osob, či jména, pod nimiž se představují. Již jsem si zvykla na skutečnost, že zažiji jistou situaci s někým (obvykle Yesod) a ona situace jen v jiných kulisách se skutečně odehraje.  Nejde o jasnovidectví, spíše o upozornění, pozor zde nastane problém, budeš ho muset vykrýt. Sedí jméno a i vzhled účastníků. Pochopitelně, ne vždy půjde o Yesod a ne vždy půjde o problémy, mnohdy se jedná i o příjemné věci, či je mi poskytnuta informace, o tom, co se událo někde, případně, že někdo něco vykonal. Vždy se jedná o věci, které se mne osobně nějak dotýkají.
Jasně, potkávám takto někdy místo lidí i jiné bytosti. Nechodí jen tak, mají nějakou informaci. Stejnou informaci se buď dovím, nebo někdy někdo takovou informaci o příslušné entitě (třeba ve vztahu ke mně) vypustí. I zde se mne toto vždy nějakým způsobem dotýká.

Závěrem chci podotknout, že nepracuji úmyslně s hodinou vlků, nechávám všemu volný průběh. Nikterak neovlivňuji kdy a co za informaci dostanu. Nevyužívám tuto hodinu ani k otázkám, které mne momentálně zaměstnávají (k tomuto je přeci tolik jiných technik!). Dovoluji si ten luxus ponechat hodinu vlků jen tak a odměnou mi je informace, na níž by mne snad ani nenapadlo se vědomě ptát.  

Žádné komentáře: