10.12.08

Poháry plné emocí


Pohár, kalich, nebo i miska. Původně symbol obětování. V pověstech o Albionovi se setkáváme s používáním lebek nepřátel jako nádob na pití. Podle mýtů a legend bývá pohár mnohdy plný božské ambrózie, nápoje nesmrtelnosti (např. podle indického mýtu pijí bohové životodárný nektar ambrit z měsíční misky). V Evropské kultuře je pohár svázán s legendou o Svatém grálu, který by měl obsahovat krev Ježíše (jenž se obětoval), také i s nápojem lásky např. Tristan a Izolda (John Campbell ve své Tvořivé mytologii- masky bohů, k tomuto píše: "Významný bod úžasné scény pití nápoje je v tom, že dvojice věří, že pije na smrt.") Kalich na náhrobku je symbolem věčného života.

Vodní živel, jehož symbolem pohár je, vypovídá něco o pravdivosti, citech, vztazích, náladách, o něčem klamném, skrytém a plynoucím. Na kartě dominuje modrá. Podíváme-li se na klasický Rider-Wait tarot, jsou to zlaté kalichy, v jejichž okolí je odstín obvykle bleděmodré, která může místy potemnět nebo naopak přejít do šedé. Všude jsou postavy a je důležité, zda kalichy visí ve vzduchu nebo stojí na pevném podkladu. V podstatě obohacený Gilded zobrazuje kalich jako jemnou ruční práci italského kovotepce, duhové barvy v pozadí, ne u všech karet jsou postavy a scény téměř idylické upozorňují na vzdušné zámky, kalichy zde obvykle visí ve vzduchu. Takovou ideální pozici v této sadě je kalich stojící na vodě, pokud je na pevném podkladě, karta dostává zase jiný význam.

V Crowley tarotu potkáme jak nádobu, tak i kalich a klasický pohár. Důležité je zde vyobrazení vody, která teče od někudy někam, jinde je stojatá, bývá téměř průhledná prosvítající energií nebo naopak temná. V podstatě jakmile dochází k zabarvení tekoucí vody do modra, přiostřuje se a stojaté vody, případně sucho (5) napovídají tazateli, že je něco nezdravého ve státě Dánském.
Black tarot pracuje s obětními miskami, podle jejichž pozice, vzdálenosti, velikosti dovodíme významový odstín jednotlivých karet. Obsahem misek není voda samotná, nýbrž její ekvivalent, symbol nacházející se na nejasných hranicích v dimenzi, v níž se potkává svět lidí se světem entit.

Karty pohárů nás provedou plejádou citů a pocitů od začínajícího esa, kde se vše tvoří, formuje, v některých sadách připomíná stav agapé, vzniká, proudí nekonečná láska, pocity, které se postupně dostávají pod kontrolu anebo naopak člověk nad nimi kontrolu zcela ztrácí. Podle formy dotazu je pocit někdy příčinou jindy následkem něčeho, co tazatel vnímá realisticky nebo naopak se není schopen zorientovat pod náporem vlastních emocí. Někdy si je tazatel sám vsugeruje, jindy jde o reakci na faktický stav. Je potřeba si uvědomit, že poháry odrážejí vnitřní stav tazatele nebo i někoho jiného. Umí ukázat co je na povrchu i co se skrývá hluboko uvnitř.

Podle konkrétní karty, její pozice ve výkladu a formulovaného dotazu si vykladač čte o stavech harmonie, či vyvedení z míry, lásky, spojení protikladů nebo naopak o bolesti (ať již ostré nebo tupé) ze ztráty či osamělosti, naději do budoucna ale i nereálných očekáváních, beznaději, o radosti, souznění a porozumění jakož i opuštěnosti, smutku, emocionální vyčerpanosti, o jasných pocitech ale i o ztrátě v emoční bouři, o sebe nalezení, naplnění ale i nemožnosti prožít něco víc.

Analogicky vzato na vztah, je zde proces, který začíná a člověk opatrně noří se do nového vztahu, jímž se zdá být pohlcen, následuje vzájemné okouzlení, pozorování protějšku a samotná realizace vztahu doposud ještě více  či méně platonického. Jenomže ona realizace lásky je náročná na nepodmiňování vedoucí k rozpakům. Vztah se začíná zakalovat, partnerům se něco nelíbí, až dochází ke zklamání a vysušení všech padlých slz. Následuje fáze objasnění a štěstí znovu nalezení cesty k sobě, což bývá mnohdy vystavěno na vzdušných zámcích, neb iluze si má sklony budovat zejména o partnerovi snad každý ... (jistě, toto se netýká čtenáře, jen toho zbytku :) ) . Od těch je nutnost odejít a najít pravou radost v životě. Nakonec se ten proces naplní ... optimista vidí pod poslední kartou šťastnou rodinu, já po praktických zkušenostech konec vztahu, resp. něčeho ve vztahu a ten cyklus začne buď jinak a budou se řešit trochu jiné roviny anebo s jiným partnerem, a zde jak je známo, bývá člověk zamotán do stejných modelů chování ... .  
 

Žádné komentáře: