25.9.08

Hole neboli do akce!


Řekne-li se hůl, lze si pod tímto pojmem představit pomůcku mága (Mojžíš s ní udeří do skály a vytryskne voda, Kirké proměňuje parťáky Odyssea ve zvířata, Hermés s její pomocí vyvádí duše z podsvětí, Kristus křísí Lazara. Je také výrazem moci panovníků již od starověké Babylonie. Bez zajímavosti nezůstává ani spojení hada a hole (Mezopotámie, Asklépius). Coby pastýřská hůl Krista je předávána biskupům formou berly.


Teplé barvy, jako červená, výrazně hnědá, oranžová, výhonky, svěží nádech, zkrátka jakoby vše najednou ožilo a vyvolávalo touhu něco udělat. Hole představují oheň v nás a jeho projev. Byť v každém tarotu mají jednotlivé karty trochu jiný významový odstín, promlouvají k mám jaké máme možnosti, zda je jednání na místě, tedy jestli máme volné pole působnosti nebo zda je naše jednání vnitřně či vlivy zvenčí omezeno. Jejich počet na kartě odpovídá číselnému označení.


Vyzývají nás ke smělému jednání s tím, že to chce odvahu, nebát se zariskovat, nebo nám naznačují, že je na místě překonat nerozhodnost, či naopak držíme otěže pevně v rukou. Vidíme v nich, zda je naše jednání v souhře s vnějšími vlivy, partnerem, nebo zda vystupujeme jako outsideři proti všem (což ovšem neznamená, že i takovéto zdánlivě nelogické jednání nevede k dosažení výsledku). Jindy nás odrazují, že takto nebo teď není možné jednat konstruktivně a lepší bude se odmlčet, nebo naopak nás povzbuzují v nakročeném směru, když postupně dosáhneme svého. Připraví nás na možnost překvapivého vývoje, posunou někam, což nám zaručeně vyrazí dech či naopak nás taktně upozorní, že již jsme v dané záležitosti udělali vše, co jenom udělat šlo a teď je na místě posečkat.


V poměrně střízlivém Rider-Wait tarotu jsou hole vyobrazeny jemnou hnědou jako větve, z nichž semo-tamo vyleze výhonek. Jde o naznačení pohybu, jisté schopnosti přetrvání, dosažení výsledku, plodnosti, užitků, smysluplnosti. Gilded tarot - modernější verze Rider-Waita - představuje hole jako žezlo krále. Jemně hnědá, obohacená zlatými ornamenty, kolem ní je vždy světleji nebo výraz dokreslují motivy živé přírody. Obě tyto sady kromě holí obsahují i figuru či figury. Hole v podání Black tarotu představují něco jako odtržené nohy od stolu. Kromě esa a IV. není na nich nic než hole. Význam dovodíme, zda jsou v souladu nebo stojí proti sobě, zda je mezi nimi rovnováha nebo spíše chaos, jestli je některá z nich v popředí .... . V mém oblíbeném Crowley tarotu jsou hole na každé kartě vyobrazeny jinak. Kromě nich obsahuje karta plejádu symbolů, z nichž lze dovodit její konkrétní význam a postavení karty k akci tazatele.

Žádné komentáře: