O snech

Bývají různé, vzbuzují různé pocity... . Pohled na sebe jinak.
Poukazují na něco, co si člověk neuvědomuje.
Nebo takto může být vysloven návrh ... . Panthera, Strážce brány, v podobě pro každého nejvíce děsivé pustí, až člověk překoná vlastní strach, projde bránou ... .
Pohled za oponu ... způsob vedení dialogu.
Neztratí-li člověk hlavu, lze ve snu vyřešit něco, co duše potřebuje si odžít.

Ovšem ovládne-li člověka při vzpomínce na snovou vizi strach, nemá cenu, aby cokoli ohledně vize činil ..., ještě na to není připraven ... .

Rozhodně zde nenajdete návod na interpretaci snů ... jak pošetilá snaha přehlušit mluvu duše rozumem ... 
Úvahy o snech
Poetika o snech
Žádné komentáře: