20.10.18

o příležitosti z pohledu mystického

Někdy k nám příležitosti přicházejí samy. Alespoň pokud má mystika ve vašem životě místo a vy ji praktikujete. Najednou postě se něco semele a přijde příležitost, na kterou jste předtím ani nepomysleli. Pokud jste mysticky založení a mysticky k životu přistupujete, bude to načasováno právě  do období, kdy již ste připraveni po příležitosti sáhnout, chopit se jí.

Mystický pohled na život skýtá další rozměr, který pouze racionálně založeným lidem přijde jako něco naprosto výstředního (někdy použijí i slovo, on/a je střelený/á). Lidé často mystický pohled odsuzují, protože věří pouze holým faktům. Někdy až natolik horlivě, že si opomenou prostý fakt, že vždy všechna fakta neznáme, či spíše naopak, všechna fakta neznáme nikdy. Takže bez trochy intuice to nedáme. Mystický přístup k životu bere do úvahy i záležitosti, které jsou za hranici běžné intuici.

Život má i další rozměr. Nejde jenom o meditaci a inspiraci, ale i o praktické záležitostí. Život má tendenci se skládat postupně nějakým způsobem. Obvykle vychází vstříc lidem vnímavým, kteří jsou na změny připraveni. Jednoduše nastanou, až si člověk v sobě něco vyřeší. Potom se dá i citlivě vysledovat, jakým směrem se změny budou ubírat, jakož i jejich tempo. Stačí se jen zapojit a vše bude krásně plynout, jak má.

Žádné komentáře: