7.11.16

Vše prolíná snem ve bdění...
Šepot vzdáleně hučící vody mění gradaci rytmu a prolíná se s oparem nadcházejícího dne. Někde je něco jinak, jen...neuchopitelno podává si ruku s realitou lámající se na ledové krustě odlišného.
Poznáváš? Svět stvořen v bdění denním dostává obrysy temna zahalujícího stromy pískem zachyceným do dlaní.
Postačí pouze výdech a opar snese se na krajinu zalitou tichým tlukotem srdce a kapka rosy dopadá na zvadlou zem a ona rozvine se.

V zapomnění ukrývá se přízrak, odmítá vstoupit do dne, ač nezván, prodírá se útržky noci a tajemna odhalujícího tu největší hádanku.

Sen ve bdění vstupuje do úkrytu z noci...

Žádné komentáře: