12.2.15

Pravda...

...pravda je jednoduchá, říkáš, leč zastřená zdála se býti... 

nepřijatelná, přitom tak evidentní...

přemožená údivem nevěřícím...

tolik krát obcházená, vždy vedla k sobě...

přes slzy žalu a výsměch nevidoucí...

slepci naivnímu otvírají se oči...

příliš krutá zrozená ve tmě... přináší bezmoc...

jen přijetí a smíření se s ní zhojí utržené rány 

i dá smysl Bytí...

Žádné komentáře: