21.4.13

Výprava (9)

předchozí

Myšlenka na něco, co se u mne nenadále objevuje a já to neumím identifikovat, ačkoli to svým způsobem velmi dobře znám, mne tuze znepokojovala. V té době mi chyběly zkušenosti a já si neuvědomovala, že se jedná o průnik ze sfér, které navštěvuji ponořená do hlubin nedosahujících břehu vědomí. Pátrala jsem tedy mezi všemi možnými stvořeními ve snaze o zařazení. Pochopení, o nakolik marnou snahu jde, mi trvalo více, než rok. Nelze klasifikovat nepřirovnatelnou, naprosto unikátní bytost, k ničemu jinému. Nicméně v těchto dnech započalo mé velké "dobrodružství" mající podstatný vliv na moje další směřování.

Bylo to, objevovalo se to a zachytili to i další lidé, když se to vyskytovalo v mé blízkosti. Ona bytost vzbuzovala ve mně respekt a vyvolávala pocit bezpečí. Zvykla jsem si na  panické reakce těch, co zaznamenali jej přímo. Pravda, působilo to nádherně temně apokalypticky. Nedá se říci, že by se to zajímalo o jiné lidi... ohromná síla v podobě černé tajemné bytosti v kápi. O jeho polaritě nebylo pochyb. 

Do mých dalších poznávacích akcí s Tawilem se již nemíchal. Ovšem zneškodnil mi démona. Polapil jej a hodil do ohnivé jámy. Rozhovor s démonem mne sice neuspokojil a o pravdivosti jeho výroků jsem měla jisté pochybnosti, přesto mým úmyslem bylo rozloučit se s ním poněkud zdvořileji. Proběhlo to příliš rychle, neviděla jsem mu do tváře, jen pod něčím jako pláštěm měl holé ruce. Byla by to skvělá příležitost popsat celou musculaturu, kdybych měla časový prostor pro pozorování.

Dovolila jsem si jej tu a tam oslovit skrze různé "posly" s otázkou, co mi chce. Milého přijetí se jím sice nedostalo, ale nikterak je to trvale nepoznamenalo. Moc toho nenamluvil, vždy nechával mi vzkázat, ať dorazím sama. Po x-tém ověření přes různé systémy jsem nechápala jak, ani kam mám jít. Jelikož jsem uvykla, že vše přicházelo ke mně, byla jsem docela bezbranná. O svých snových návštěvách jsem pochopitelně neměla potuchy,  podobné řešení mne nenapadlo. Já o tom chtěla vědět, pamatovat si to, neboli provést celou akci vědomě. 

Pohyboval se přede mnou jako seskupení vrstev v několika rozměrech, byl tak plastický - Tawil - brána do všude a nikde. Jistě, tato ohromná bytost by mne uměla přepravit kamkoli do neznáma... stačilo by rozhrnout závoje vrstev a vlézt... Jemný tlak v hlavě, když zkoumal, co po něm chci. Neodmítl. Zatímco mé tělo zůstalo nehybné, opatrně jsem vkročila mezi vlnící se vrstvy. Omotaly se kolem mne, zlatavé jiskry všude kolem, ...provlečení okem, ...posadila jsem se do chumlu vrstev ... Pohyb té masy... vyvolal ve mne pocit jako bych projížděla na neviditelném eskalátoru tunelem se stěnami zvláštní struktury. Tunelem, jenž žil, hýbal se... a reagoval na mé myšlenky. Souznění mezi námi.

Zajímavý to byl pocit - pohyb prostoru všude kolem pozorovaný z téměř průhledného živého organismu. Na obzoru se objevilo i něco jiného. Skála tonoucí v mlze nad ohromným příkopem. Při přiblížení se, projití mlhou, vše zde se zdálo mít velice ostré hrany. Na skále stála ona bytost, nahlížela do něčeho, co mi připomínalo zrcadlo, a metala blesky na různá místa tam někam dole, po čase i kolem sebe. Mít v té době osobní zkušenost se severskou mytologii, zřejmě bych propadla domněnce, že se jedná o Thora. Podívaná na "ostřelovače" mi přišla zajímavá, jenomže do toho razantního hromobití by vědomě vstoupil jen sebevrah. Těžko říci, jak dlouze jsem ten výjev pozorovala. Neustával a já zaznamenala vzdušný manévr organismu poskytujícího mi útočiště. Živý "tunel" mne směřoval zpět. 

Nedalo se mluvit přímo o přistání, jen ustál pohyb a prostor kolem mne již nebyl uzavřen. Začala jsem po tom organismu lézt. Domnívám se, že na dohled jsem měla maximálně do 10 % ohromně obrovského těla Tawila. Neřešila jsem, zda pohybuji se dostatečně opatrně, ani zda mne onen organismus, jemně se mi pod nohami vlnící... neshodí. Naprostá souhra mezi námi v každém dechu, pohybu..., jeho vrstvy vycházející mi vstříc. Na holých nohou jsem cítila membránovou strukturu vyznačující se příjemnou pevností. Nezarážela mne ani přímo pod nohami se měnící "hmota". Při razantnějším pohybu se kolem mne jiná vrstva omotala. Byla jsem v ty okamžiky přesvědčena, že všude kolem mne je jen prázdnota...   

pokračování                     

Žádné komentáře: