19.6.12

O chtění ....

Doba spoutaná okovy času, chce-li člověk něčeho dosáhnout, nezbývá, než-li s cílem navázat kontakt ve všech možných rovinách. Je jedno, oč jde, není cíle, který by nebyl dosažitelný, ... pokud se skutečně chce.
Nejde o to zvládnout praktiky hodné guru, postačí zaměřit pozornost správným směrem, nerozptyluje se ničím jiným. V tomto stavu sama od sebe odpadá touha dosáhnout za každou cenu výsledku. Již samotná cesta přijde člověku zajímavá. Nastupuje odtažitý postoj, v němž není soudu. Úsudek je vystřídán zábleskem reality, skutečnosti.
Zastavuje se vnitřní dialog, mizí pochybnosti v splynutí s proudem, tím pravým, jakoby  utkaným na míru jeho vlastní podstatě.
Na hmotě započne proces odbourávání balastu, zbytečných vazeb, všeho co zdarma požírá energii. Matrix a jeho chyby pozbývají smyslu ... . Realita světa za závojem, pomalu - tiše - kradmě a nenápadně, prolne se s realitou světa běžného. A Malkuth tak získává úplně jiný rozměr.
Myšlenky zda, či vůbec ztrácejí opodstatnění. Není již síly, která by bránila rozhodnému kroku. Čas ani prostor neskýtají omezení již.

.... nevím, zda dosáhnout tohoto je jednoduché, nicméně ... jde o přirozený proces ... .

Žádné komentáře: