27.1.10

Večerní


Ona míchá balíček Golden Dawn a on ji pozoruje. Povídá: "Táhneme to spolu, rukou společnou a nerozdílnou, jak ty s oblibou říkáš."
"Kdo jsem já pro tebe?" ptá se on. Táhnou Císaře. Ona je zmatená, ale potvrzuje:" Je to přesně tak. Obdiv, respekt, majestát, láska."
Ona nesměle:"ranilo mě…...", a táhnou 8 Pohárů, "jak jsi utekl". On ji smutně pozoruje a ona sebere odvahu, znovu zamíchá karty a vysloví otázku: "A kdo jsem já pro tebe?" vytáhnou Císařovnu.
On se jí podívá do očí, že je to tak a poklekne před ní. Ona jeho pohled opětuje. Mlčí, dívají se jeden druhému do očí a zaposlouchají se do Rammsteinu, který dělá zvukovou kulisu. Heirate mich, zní refrén té písně.
Oba si uvědomí, že legrace skončila.


Potom později, jdou držeje se za ruce spolu po městě, kolem nich projdou ženy a oni slyší útržky hovoru v němčině. "Nějak se nám ta němčina dnes do všeho míchá." konstatuje on a odvádí ji někam dál. Třeba nakročili na novou cestu.

Žádné komentáře: